VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtKorte radiobiografie van de bestuursleden VERON Amersfoort (a03)

Korte radiobiografie van de bestuursleden VERON Amersfoort (a03)
W.F. Engel Jr. (L059), secretaris 1945
J.A. Koster (PA0KE), voorzitter 1946–1951
J. Petrie (LP013 – PA0PU), secretaris 1946
A. Pothoven, penningmeester 1946
R.S. Manheim (PA0BT), secretaris 1947–1951
Th. A. van Keulen (PA0TH), penningmeester 1946-1950
P.W.M. Simons (PA0PWS), penningmeester 1951–1956
F. Bennik jr. (PA0OE), voorzitter in 1952
B. Kerkhoff (PA0QI), secretaris 1952–1956
J. Fortuin (PA0MJ), voorzitter 1953-1961
J.E. Gaillard, secretaris 1957–1964
K. Dubiez, penningmeester 1957–1964
W.P. Ingenegeren (PA0WWP), voorzitter 1962–1964 / penningmeester 1965–1967
L. van der Knaap (PA0BMW), voorzitter 1965–1966
H.J. Peters (PA0FAS), secretaris 1965–1967
Mw. A. Peters-Blok – xyl PA0FAS, secretaris 1968–1971
E.T. Smink (PA0VP), bestuurslid 1965–1967
A. Claessen (PA0CLA), voorzitter in 1967 en penningmeester in 1968
J.E.W. Mulder (PA0WZM), voorzitter in 1968
P.W. van Werkhoven (PA0IY), bestuurslid 1968, voorzitter 1969
G. J. van der Groot (PA0GYS), bestuurslid in 1968 / penningmeester 1969–1977
Wout Koolstra (PA0PHK), voorzitter 1970–1975
A.H. (Bob) Meijer, secretaris 1972–1974
Fred Vorstermans (NL368), bestuurslid 1970–1977
Hans Moorhoff (PA0HML), secretaris 1974–1979
Pim Seckel (PA0SEC) – Bestuurslid/vice-voorzitter 1975–1978
Herman Scheper (PA0BAB), voorzitter 1976–1979
Wim Romijn (PA0ARA) – penningmeester 1978-1979
Rob Kelder (PA0KEL), voorzitter 1980-1985
Jan Tuithof (NL4405 (PD0RDQ), bestuurslid 1976–1981
Jan Over (PA2JHO), bestuurslid 1976–1981
Heijmen Ceelen (PA1HC – PA3AGI), voorzitter 1993-2000
Kees de Haan (PA3ARV/ZS6ADE), secretaris 1994-1998

W.F. Engel Jr. (L059), secretaris 1945
  Geboren in 1919 werd Willem Frederik, voor zijn vrienden “Wim” genoemd. Hij woonde op adres van zijn ouders aan de van Hogendorplaan 7 te Amersfoort. Hij was luisteramateur en had (nog) geen zendmachtiging en was oud-voorzitter van de Amersfoortse VUKA afdeling Centrum. Na de oorlog richtte hij de Nederlandse Unie van Radio Amateurs (N.U.R.A.) op. Bij de oprichting van onze VERON afdeling werd hij secretaris, maar vertrok in 1946 naar Nederlands Indië. Hij werkte daar als regio manager voor Philips. Kwam in 1950 terug naar Nederland, trouwde en emigreerde met vrouw en zoontje naar Nieuw-Zeeland. Hij overleed daar in 1994.
Zijn zoon werd kennelijk al vroeg door vader’s radiovirus aangestoken; zoonlief behaalde daar zijn zend-machtiging ZL1BKM.


J.A. Koster (PA0KE), voorzitter 1946–1951
Woonde in de Soembastraat 17 te Amersfoort. Deze old timer behaalde zijn machtiging in 1936. Was in 1939 wijkleider van de Nederlandse Vereeniging voor Luchtbescherming afdeling Amersfoort.
In 1950 werd in de HF rubriek melding gemaakt van zijn reuma en dat hij daarom alleen nog in fone uit zou komen. Verhuisde naar Doorn en is jarenlang Traffic Manager geweest voor de 21 MHz band.
Na zijn overlijden op 23 november 1960 vervielen zijn roepletters. SK Electron 
 


J. Petrie (LP013 – PA0PU), secretaris 1946
  Hij was Elektrotechnisch Ingenieur en woonde tijdens de oorlog op de Huijgenslaan 43 te Amersfoort. In de callijst van 1946 is zijn adres de Johan van Oldebarneveldtlaan 35. Dhr. Petrie werd in 1946 afdelingssecretaris. In 1947 werd het secretarisschap overgedragen aan OM R.S. Manheim (PA0BT). 


A. Pothoven, penningmeester 1946
  Hij was van beroep procuratiehouder en woonde op de Bergstraat 2 en woonde samen met zijn broer die hier een IJzerwaren- en gereedschaphandel had. Hij heeft in 1946 als penningmeester de financiële basis gelegd van de afdeling en daarna deze overgedragen aan OM Th. A. van Keulen (PA0TH).  


R.S. Manheim (PA0BT), secretaris 1947–1951
  Onder zijn radiovrienden bekend als Bob en woonde in die tijd in Nijkerk. Hij droeg in 1952 het secretariaat over aan OM B. Kerkhof (PA0QI).
De call PA0BT verkreeg hij na de oorlog. Voor de oorlog behoorde deze call toe aan een andere radioamateur in Texel. In 1953 reisde hij samen met OM Fredrik Bennik (PA0OE) naar het watersnood rampgebied, maar de extra hulp was toen niet meer nodig.
Velen zullen Bob nog herinneren van zijn lezing in 2007 met als onderwerp "antennestand".
Bob overleed op 22 april 2012 op de gezegende leeftijd van 90 jaren.

SK Electron 
 


Th. A. van Keulen (PA0TH), penningmeester 1946-1950
  Theo was een van onze echte oldtimers die al voor 1936 actief was. Hij is geboren in 1911 te Hamersveld (Leusden), haalde in 1929 zijn onderwijzersakte. Verhuisde naar Amersfoort en was daar verbonden aan het Buitengewoon Lager Onderwijs. In 1929 was hij als PA0TH al actief met de radiohobby. In Radio Express van januari 1930 vond ik een beschrijving over zijn zelfbouw voedingsapparaat. In het boek "50 jaar VERON, 100 jaar Radio", staat een afbeelding van de brief voor de financiële vergoeding voor van zijn (verloren geraakte) ingevorderde zendinstallatie. Hij was onze penningmeester van 1946–1950. Kort daarna is hij verhuisd naar het Gooi (Kortenhoef) en veel later naar Oss. Zijn roepletters vervielen in 1987 na zijn overlijden.

SK Electron 
 


P.W.M. Simons (PA0PWS), penningmeester 1951–1956
  Woonde in aanvankelijk in Soestdijk en deed zendexamen in 1951. Verhuisde via Soest naar Amersfoort. PA0PWS was in 1953 samen met PA0MJ tijdens de watersnoodramp actief als “station PA0MJ/A”.
Hij overleed in 1964, waarmee zijn call verviel.SK Electron 


F. Bennik jr. (PA0OE), voorzitter in 1952
  Is in 1910 geboren met de officiële naam “Frederik". Deed in 1930 zendexamen en was dus een zendamateur van de eerste uren. Volgens zijn QSL-kaart woonde hij toen in Bergen NH. In de NVIR call-lijst uit 1938 lees ik z’n adres in Amersfoort. Ten tijde van de conferentie van de oprichting van de VERON was OM Bennik 35 jaar. OM Bennik was tussen 1950-1957 lid van de landelijke VERON vossenjachtcommissie. In het boekwerkje van Jan Hoek (PA0JNH) over de “Vossenjachten – Bekerjachten (1935-1965)” is te lezen dat in 1957 besloten werd om te stoppen met de bekerjacht.
In 1971 is hij in Amersfoort overleden, waarna zijn roepletters zijn vervallen.

SK Electron 
 


B. Kerkhoff (PA0QI), secretaris 1952–1956
  Het blijkt dat hij vóór 1947 is tot de VERON toegetreden; dus voor de ballotage.
In 1948 wordt melding gemaakt van de geboorte van een zoon Barend. In 1950 behaalde hij zijn A-machtiging. Het gezinnetje woonde toen nog in het ouderlijk huis aan de Lange Brinkweg 49e te Soest. Vader was toen directeur van het gemeentelijk Gasbedrijf te Soest. Inwonen was in die tijd van wederopbouw en woningnood zeer gebruikelijk. Bij zijn aantreden tot het afdelingsbestuur was hij inmiddels verhuisd naar Burgemeester Grothestraat 69a te Soest, waar hij tenminste tot 1970 woonde. Op dat adres woonde in 1953 een weduwe van zijn schoonfamilie.
OM Berend Kerkhoff overleed 13 juli 1988 op 72-jarige leeftijd. De call PAoQI verviel in 1957 en werd in 1960 opnieuw uitgegeven aan een ander amateur.
De call heeft daarna geen verdere (internet) sporen achtergelaten.

Trivia:
Electron september 1950 nieuwe zendmachtigingen:


SK Electron 
 


J. Fortuin (PA0MJ), voorzitter 1953-1961
  Jacobus, “Koos”, is geboren in Maassluis en deed zijn zendexamen in 1937. Hij woonde toen nog in Heer (Maastricht). In 1939 staat PA0MJ geregistreerd op het adres Woestijgerweg 142. Hij stond vermeld als “radio-technieker” in de Amersfoortse adressengids van 1940. Op 19 december 1940 gaf hij een demonstratie en voordracht bij de VUKA afd. Centrum over het verschil tussen AM en FM. In het december nummer van het Electron 1951 lezen wij in het artikeltje “De bekerjachten in 1951” dat OM Fortuin toen ook een paar jaar lid van de vossenjacht-commissie is geweest. In het boek “kanaal 3700” lees ik dat hij tijdens de watersnood, samen met Peter (Piet) Simons (PA0PWS) actief was als het “station MJ/A”. Tussen 1958-1964 was hij voorzitter van de landelijke VERON Vossenjacht- en Bekerjachtcommissie.
OM Fortuin overleed op 22 maart 1965. De roepletters vervielen in 1965.

SK Electron 
 


J.E. Gaillard, secretaris 1957–1964
  Van OM Gaillard is geen PA0 call bekend. Heeft in zijn beginperiode als onze afdelingsecretaris veel ge-schreven in de Electron, later minder. Dat leidde tot de opmerking van de redactie: “de afdeling Amersfoort, als steeds kort en krachtig in haar berichtgeving”.
In het Amersfoortse adresboek van 1953 stond hij aanvankelijk vermeld als arts en woonde op de Mr. Th. Heemskerklaan 10 te Amersfoort.
Vanaf 1956 en in zijn bestuursperiode was de vermelding met toevoeging van zijn dokter titel Dr. en specialisatie als anesthesist.
Jan Ernest is op 1 november 1987 op 87-jarige leeftijd overleden in Haren.
 


K. Dubiez, penningmeester 1957–1964
  De naam Dubiez is een bijzondere in Amersfoort. In 1948 werd eene H. Dubiez VERON lid, met adres “’t Stort-
zuid II in Amersfoort”. Echter de naam Dubiez komt in die straat niet voor. Waarschijnlijk dus een correspondentie (post)adres. Overigens ’t Stort heet sinds 1953 Snoeckgensheuvel met een andere nummering. Volgens het adresboek is ons lid H. Dubiez kantoorbediende van beroep en blijkt een zoon van K. Dubiez (gepensioneerd miltitair) die woonde op de Staringlaan 12 (adresboek 1947, 1950, 1953). De familie Dubiez woonde in 1953 met drie personen op één adres (woningnood) In 1959 was H. Dubiez winkelchef en woonde toen nog op dat adres bij z’n ouders. Frappant is dat onze penning-meester K. Dubiez is, dus dat zijn vader was. Deze Klaas Dubiez is overleden te zijn Amersfoort op 21 juni 1964. Van zowel H. als K. Dubiez zijn geen radioactiviteiten bekend. Waarschijnlijk is OM K. Dubiez als “externe” aangetrokken om het afdelingbestuur te completeren.
 


W.P. Ingenegeren (PA0WWP), voorzitter 1962–1964 / penningmeester 1965–1967
  “Wil” woonde in Utecht toen hij in 1953 z’n machtiging haalde. Hij verhuisde vervolgens naar Soest. Hij was een zeer praktiserend DX-er. Werd als zodanig opgenomen in de redactie van DX Express. Stond in 1964 op de derde plaats van de DXCC lijst! Na z’n overlijden in 1972 vervielen zijn roepletters.

SK Electron


L. van der Knaap (PA0BMW), voorzitter 1965–1966
  Leo van der Knaap is van 1935 en behaalde zijn C-machtiging in 1961. Van wege zijn werk bij Defensie woonde hij op verschillende plaatsen zoals Baarn, Harderwijk, Putten. Als commandant van het 41e verbindingsbatajon was hij de beheerder van de clubcall PI1VB. Veel van zijn "verbindelaren" werden zend-amateur en/of lid van de VERON afdeling Amersfoort. Leo woont nu in het Brabantse Erp (nabij Veghel). Zijn roepletters zijn inmiddels vervallen.
Hij heeft nu een heel ander hobby; het restaureren van oude bromfietsen.
 


H.J. Peters (PA0FAS), secretaris 1965–1967
  Henk behaalde in 1963 zijn A-machtiging. Hij was een van de leden van de moonbouncegroep PA6MB die vanuit zijn shack (bekend als het hok in Leusden) verbindingen maakte via de maan. Ook werd uit deze shack veel verbindingen gemaakt met de afdelingscall PI4AMF, waaronder een aantal first op VHF en UHF. De roepletters zijn na het overlijden in 1986 vervallen.
SK Electron
 


Mw. A. Peters-Blok – xyl PA0FAS, secretaris 1968–1971
  Anneke werd, als echtgenote van PA0FAS, geballoteerd als familielid. Verzorgde mede de QSL service voor de afdeling.
 


E.T. Smink (PA0VP), bestuurslid 1965–1967
  Co behaalde zijn B-machtiging in 1953, werd omgezet in een A-machtiging. De call verviel naar zijn overlijden in 2015.


SK Electron
 


A. Claessen (PA0CLA), voorzitter in 1967 / penningmeester in 1968
  Guus is geboren in 1931. Woonde in 1963 in Terschuur toen hij zijn B-machtiging behaalde. In 1967 werd de A-machtiging verworven. Hij was Luitenant Kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Zijn organisatorische vaardigheden tijdens het VERON Radiokamp en VPK’s op de Leusderheide vielen kennelijk op. Was tussen 1970–1972 algemeen voorzitter van de VERON. Van 1972–1988 was hij lid/medewerker van de Electron redactie. Tussen 1975-1977 was hij advertentiemanager. Hij werd in 1980 lid van Verdiensten. Verhuisde naar Steijn (Limburg), daar overleed hij op 84-jarige leeftijd te Kesteren op 3 juli 2016.
 


J.E.W. Mulder (PA0WZM), voorzitter in 1968
  Werd in 1965 lid van de VERON afdeling Amersfoort met als adres Celciusstraat 6. Kennelijk was dat zijn kosthuis want op dat adres woonde de familie van Apeldoorn. Zijn C-machtiging in 1967 en de A-machtiging in 1977 werden geregistreerd op Binnenpad 71 te Giethoorn. Voor de afdeling heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de realistatie van het Moonbounce project PA6MB. Hiervoor is hij met vijf anderen, waaronder “onze” Fokko van der Velde (PA0FOC), terecht genomineerd voor “Amateur van het jaar 1967”. Dat lezen we in het verslag van de stichting VEDER op 21 februari 1968. Zijn call vervalt 2016.
 


P.W. van Werkhooven (PA0IY), bestuurslid 1968 / voorzitter 1969
  OM Peter van Werkhooven behaalde in 1950 z’n A-machtiging. Woonde in Amersfoort, Rotterdam en Gouda. In 't Geruis van februari 1999 staat een verslag van de bijeenkomst van 22 januari waarin Koos Sportel (PA3BJV) een In Memoriam uitsprak over Peter (PA0IY).
 


G. J. van der Groot (PA0GYS), bestuurslid in 1968 / penningmeester 1969–1977
Gijs is in 1925 als “Gijsbertus Jacob” geboren. Woonde en werkte in Baarn. Hij had daar een Garagebedrijf aan de Zandvoortweg. In 1954 werd hij VERON lid en behaalde in 1963 zijn C-machtiging.
Op 12 november 2002 overleed hij.
 


Wout Koolstra (PAøPHK), voorzitter 1970–1975
  Wout werd in 1925 geboren te Baarn. Behaalde zijn A-licentie in 1967 en werd in 1968 lid van de VERON. Hij was docent van de telegrafiecursus samen met OM Seckel (PAoSEC). In 1974 combineerde hij 2 maanden het voorzitterschap met de functie van secretaris door het vertrek van de OM Meijer naar Goes. Hij was niet alleen actief tijdens contesten, maar ook bijvoorbeeld tijdens de JOTA bij de Soekwa Groep op de Laan 1914 in 1974 (PA0PHK/a). Een uitgebreid artikel over Wout vind je hier.
Op 12 juni 2022 overleed Wout op 97-jarige leeftijd.

SK
 


A.H. (Bob) Meijer, secretaris 1972–1974
  Bob is geboren in 1912. Werd in 1963 lid van de VERON, hoewel hij een fervent luisteramateur was heeft hij nooit een luisternummer aangevraagd. Hij was in alle gelederen van de VERON zeer actief. Zo was hij 1 jaar algemeen secretaris van de VERON, advertentie-manager en later medewerker van het Electron. Schreef hij vaak prikkelende opiniestukjes (zelfbouw versus fabriek, 27 MHz, enz.), maar ook van zijn hand kwamen verschillende zelfbouwprojecten. In 1980 was hij secretaris van de afdeling A 33 Noord – Zuid Beveland (overigens onder voorzitterschap van Heijmen Ceelen (PA3AGI - PA1HC, sk) later voorzitter A03). Tijdens de Dag van de Amateur in 1971 gaf hij een lezing over "Geen goede oude radiotijd". Buiten de VERON was Bob in 1980  President van de Narrow Band TV Association en later secretaris van de Nederlandse sectie van deze vereniging.
Bob is overleden 26 februari 1999 op 86-jarige leeftijd.

SK Electron
 


Fred Vorstermans (NL368), bestuurslid 1970–1977
  Fred (73 jaar) vierde in 2021 zijn 50-jarig jubileum van de onderdelenhandel Radio Disco Service (RDS Electronics). Hij werd lid van de VERON in 1966 en verkreeg in 1967 het luisternummer NL368. Hij stelde vaak prijzen beschikbaar voor de kerstpuzzels van het Electron. Ook trad hij op als veilingmeester tijdens de afdelingsbijeenkomsten in de Eemgaarde. Een artikel over Fred vind je hier.
Fred is 3 december 2022 op 74-jarige leeftijd overleden.
 


Hans Moorhoff (PAøHML/NL4191), secretaris 1974–1979
  Hans werd VERON lid in 1963. In 1972 kreeg hij het luisternummer NL4191 toegewezen. Behaalde in 1974 zijn C-zendmachtiging en in 1983 zijn B- en in hetzelfde jaar zijn A-machtiging. Was een enthousiast technisch medewerker van Radio AA in Leusden. Hij was ook de man achter het ontwerp en uitvoering van de PI4AA-website.
Hans is 7 januari 2005 op 64-jarige leeftijd overleden.

SK ElectronPim Seckel (PAøSEC) – Bestuurslid/vice-voorzitter 1975–1978
  Pim behaalde in 1973 zijn C- en in 1975 zijn A-machtiging en werd in 1973 lid van onze afdeling. Hij had ook een militaire Duitse licentie als DA2SH. Hij gaf ook vaak lezingen (upconverters). Pim was samen met Wout (PA0PHK) enige jaren docent van de zendcursus. Onder de call PAoSEC/A werd in 1976 een ballon-experiment gehouden bij de Soekwa Groep Laan 1914. Een verslag van deze activiteit uit het Electron van mei 1977 kunt u hier lezen. Pim overleed in 1982 en werd slechts 50 jaar.

SK Electron
 


Herman Scheper (PAøBAB), voorzitter 1976–1979
  Herman werd geboren in 1942 te Naarden. Werd in 1972 lid van de VERON. Behaalde in 1974 zijn C- en in 1975 zijn A-zendmachtiging. Velen zullen hem ook kennen van zijn bedrijf Hermac B.V., een importbedrijf special voor elektronische onderdelen die in Europa moeilijk verkrijgbaar waren. Een uitgebreid artikel over Herman vind je hier.
 


Wim Romijn (PA0ARA) – penningmeester 1978-1979
Hij was in 1978 en 1979 penningmeester van onze afdeling. Wim is meer bekend door zijn grote verdienste voor de landelijke VERON. Zo is hij 10 jaar algemeen penningmeester geweest, penningmeester en secretaris van het VERON-fonds en 10 jaar penningmeester van het Servicebureau. Ook als secretaris heeft hij tenslotte het Servicebureau nog enkele jaren gediend. Wim werd voor zijn verdiensten op 20 april 1991 door de VR tot Lid van Verdienste benoemd. Op 23 maart 2000 overleed hij op 71-jarige leeftijd te Papendrecht.SK Electron


Rob Kelder (PA0KEL), voorzitter 1980-1985
Rob en vossenjagen zijn vele jaren onlosmakelijk verbonden met elkaar geweest. Zo was er ook een echte afdelingsvossenjachtcommissie waar Rob en Rient (PA3GXP) en later Maurice (PA3HHT) jarenlang actief in waren. Hiervoor werden Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP) in 2010 benoemd tot afdelingsamateurs van het jaar. Overigens waren de YL’s van Rob en Rient ook bekende verschijningen bij de vossenjachten, velddagen en andere evenementen. De XYL van Rob en van Rient hebben in de loop van de jaren tijdens de vossenjachten vele liters soep gekookt voor de jagers. Ook vóór en na de rol als afdelingsbestuurder was OM Kelder actief voor de VERON Amersfoort: zo verzorgde hij vele jaren de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleide hij (samen met Peter PA3EPX) zelfbouw-initiatieven in de regio Amersfoort. Hiervoor werden zij in 1987 benoemd tot afdelingsamateurs van het jaar. Voor hun jaren lange inzet voor de afdeling kregen Rob en Rient in 2018 de Gouden Speld opgespeld door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF). Terugblikken met Rob lees dan het artikel over hem op ” Terugblikken met Rob Kelder (PA0KEL)” of “Gouden Speld voor Rob Kelder (PA0KEL) en Rient Bartelds (PA3GXP)”.
Op 29 april is hij op 84-jarige leeftijd overleden op Ameland.


Jan Tuithof (NL4405 (PD0RDQ), bestuurslid 1976–1981
Jan is geboren in 1933 te Amersfoort. Werd in 1973 lid van de VERON en kreeg in 1974 het luisternummer NL4405 toegewezen. In 1992 behaalde hij zijn D-licentie en kreeg de call PD0RDQ. Jan is binnen de afdeling zeer actief geweest; van veilingmeester tot drukker van ons blad ’t Geruis. Verder was hij samen met Pim Seckel (PAøSEC, sk) ook actief voor Scouting Nederland met de JOTA als stationmanager. Later verzorgde hij samen met Henk Teubler (PA1HT, sk) het RTTY-bulletin voor de afdeling. Voor deze laatste verdienste werden zij benoemd tot afdelingsamateurs van het jaar 2001. Jan was tot 2020 ook een gewaardeerd lid van de landelijke VERON evenementen commissie. Voor zijn inspanning hiervoor kreeg hij in 2020 terecht de Gouden VERON speld. Een uitgebreid artikel over Jan vind je hier. Op
27 februari 2022 overleed hij op 88-jarige leeftijd te Amersfoort.

SK Electron
 

Jan Over (PA2JHO), bestuurslid 1976–1981
  Jan is in 1924 geboren en getogen in Amersfoort. Als tiener heeft hij de bezettingstijd heel bewust mee-gemaakt. Samen met zijn moeder heeft hij zelfs kort gevangen gezeten in Utrecht. Na de oorlog heeft hij zijn onderbroken studie aan het Gymnasium kunnen afronden en een technische studie gedaan.
Met de Koninklijke Marine heeft hij op Nederlands-Indië gevaren. Zijn werkzame leven was in Zeist bij de Gero-fabriek tot dat dit bedrijf in 1978 werd opgeheven.
Hij werd lid van onze afdeling in 1975 en kreeg het luisternummer NL5099 toegewezen en behaalde in 1976 zijn C- (PE0JHO) en in 1980 zijn A-zendmachtiging (PA2JHO).
Jan was zeer actief op de hoogfrequent banden en vertelde met passie over de propagatie mogelijkheden op deze banden in de Ronde van Amersfoort.
Hij zat vrijwel gelijktijdig in het bestuur met zijn vriend en vertrouwensman Pim Seckel (PA0SEC); het vroegtijdig overlijden van Pim was dan ook een schok voor hem. Ook was hij jarenlang QSL-manager van afdeling Amersfoort.
In het Nederlands Dagblad (Variant) van 8 augustus 1981 staat een artikel over hem samen met Ton Bleeker (PA0TBW). Het artikel kan je hier lezen.
Jan is 17 juni 2007 op 82-jarige leeftijd te Amersfoort overleden.

SK Electron
 Heijmen Ceelen (PA1HC – PA3AGI) - voorzitter 1993-2000
  Heijmen is 1975 lid geworden van de VERON. Behaalde in 1977 zijn C- (PE1ASW) en 1978 zijn A-licentie (PA3AGI) welke hij later omzette in PA1HC. Hij is voorzitter geweest van de afdeling A 33 Noord – Zuid Beveland, waar hij coördinator was van de VERON tentoonstelling op de Expo-Goes-78. Bij deze afdeling was hij docent samen met PA0RPA van de C- en D-examens en actief tijdens verschillende JOTA’s. Na zijn verhuizing naar Nijkerk werd hij in 1993 voorzitter en materiaalbeheerder van de VERON Amersfoort. Bij hem thuis en buiten in zijn grote tuin zijn veel afdelings-activiteiten ontplooid, zoals contesten en experimenten met antennes (bv. log-periodische-antenne). Ook voor de scouting was hij zeer actief. Onder zijn leiding hebben we een mobiele antenne-wagen opgetuigd die wij ons bij het 50-jarige bestaan van de VERON cadeau hebben gedaan.
Ook voor de landelijke VERON was hij actief als voorzitter van de Werkgroep Instroom Jeugd.
Heijmen is op 24 april 2007 overleden.

SK Electron
 Kees de Haan (PA3ARV/ ZS6ADE), secretaris 1994-1998
  Hij werd geboren in Amsterdam. Na een demonstratie door Martin (PA0MDW, sk) uit Koog aan de Zaan werd hij al op jeugdige leeftijd besmet met het radiovirus. Hij werd in 1950 lid van de VERON en kreeg in 1951 het luister-nummer NL-1049 toegewezen. Doordat hij door zijn werkgever naar Zuid-Afrika werd uitgezonden, kwam het er niet van om examen te doen. In Zuid-Afrika werd hij lid van de S.A. Radio League. Het deed daar examen, zijn call werd ZS6ADE (dit was een A-machtiging). Hij heeft daarna zo'n jaar of vijftien in het bestuur van de West Rand Branch van de S.A.R.L. gezeten als penning-meester en voorzitter. Hij was in die tijd bijzonder actief als amateur. In de verlofperioden had hij dan ook meestal een gastencall (PA9ADE).
Na terugkomst in Nederland heeft hij in 1979 zijn A-licentie gehaald en is hij in 1980 weer lid van de VERON geworden. Toen hij ophield met werken, is hij mede door Heijmen (PA3AGI) weer in het verenigingsleven gerold. Kees was binnen onze afdeling zeer actief en bezocht alle afdelingsactiviteiten, zoals de VAM en “villa AA” in Leusden.
Kees is 4 november 2003 op bijna 74-jarige leeftijd is overleden.

(Gedeeltelijk uittreksel uit ’t Geruis van maart 1994: Wie is Kees (PA3ARV).)

SK Electron
 

Bron:
  • Historisch onderzoek: Eddy Krijger (PA0RSM)
  • Electron
  • Nederlandse Old Timers Club
  • Historische QSL-kaarten verzameling Gerard Nieboer (PA1AT)
  • Archief VERON Amersfoort

VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)