2000


INHOUDSOPGAVE MAART 2000:

Van de redactie ...........................  1
Verenigingsavonden ........................  3
Verslag Huishoudelijke Vergadering 26-03-99  3
Jaarverslag 1999 ..........................  5
Financieel verslag van de penningmeester ..  7
VR-voorstellen . ..........................  8
Award nieuws .............................. 12
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE JUNI 2000:

Van de secretaris .........................  1
Adressen ..................................  1
Gouden speld PD0AUQ en PA3AYQ .............  2
Amateur van het jaar 1999 .................  2
In memoriam Arthur Dekkers                    
 (PA5AF/PZ5AF, voorheen PA3BRN) ...........  3
In memoriam Annie Frischalowski (PD0MKC) ..  3
Mededelingen ..............................  4
Agenda ....................................  4

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2000:

Van de secretaris .........................  1
Adressen ..................................  1
In memoriam Willem Roor (PE1LBW) ..........  2
Mededelingen ..............................  2
Agenda ....................................  2

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2000:

Van de voorzitter ..........................  1
Verenigingsavonden .........................  3
Vooruitblik naar de Huishoudelijke Verg. ...  3
Voorstellen voor de 62e Verenigingsraad 2001  4
VAM ........................................  4
VAD ........................................  5
Examens radiozendamateurs ..................  6
Voortgang Werkgroep Instroom Jeugd (WIJ) ...  6
Morse-examens ..............................  7
IARU .......................................  9
Antenneplaatsing ...........................  9
Public relations ........................... 10
Richtlijnen t.a.v. commerciële                 
  informatie op VERON-webpagina's .......... 11
Amersfoorts Millennium Monumenten Award .... 11
Mededelingen ............................... 12
Agenda ..................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


(u kunt deze lezen met Acrobat Reader 3.0 en hoger)


<< Vorige pagina / Volgende pagina >>