1993

INHOUDSOPGAVE JANUARI 1993:

Van de voorzitter .........................  3
Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  4
Verslag nieuwjaarsreceptie ................  5
Verslag huishoudelijke vergadering ........  5
Jaarverslag over 1992 ..................... 14
Financieel verslag van de penningmeester .. 17
Contest Verkeerd .......................... 19
PACC-contest 1993 ......................... 19
Verslag Regionale Vergadering ............. 20
Agenda .................................... 21

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 1993:

Volgende verenigingsavonden ............... 3
Verslag verenigingsavond .................. 3
Nieuwe leden .............................. 5
Het gebruik van de BBS-en PI8UTR en PI8TMA  5
Boeken en uitleenservice ................. 12
Mededelingen ............................. 12
Agenda ................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MAART 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  4
Van de voorzitter .........................  4
Verslag van de PACC-contest (13/14-2-93) ..  5
Verslag snert-loop-vossejacht ............. 12
D- en C-cursus ............................ 12
Mededelingen .............................. 12
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE APRIL 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  5
Van de voorzitter .........................  5
Antenne-experimenten met onverwacht           
 resultaat ................................ 10
Mededelingen .............................. 12
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MEI 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  4
Verslag 54e vergadering van de VERON VR ...  4
Landelijke Ballonvossejacht ............... 12
Vakantie PA3AYQ/PD0HPT .................... 12
Mededelingen .............................. 13
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE JUNI 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  4
Van de voorzitter .........................  4
Ten/ten 10 meter activiteiten .............  5
QRP boven 30 MHz .......................... 11
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE SEPTEMBER 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  3
Van de voorzitter .........................  4
Beginnersmachtiging .......................  5
Omslag .................................... 13
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE OKTOBER 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Nieuwe leden ..............................  3
Omroepmuseum heeft 800 m ..................  4
Wat is DIG? ...............................  5
Stichting Scoop Hobbyfonds ................ 11
Najaarsexamen ............................. 11
Nieuwe mailbox - PI8NWG ................... 12
Radio Onderdelenmarkt Assen 1993 .......... 12
Regionale Bijeenkomst 1993 ................ 13
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE NOVEMBER 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
JOTA 1993 .................................  4
Dag voor de Amateur 1993 ..................  5
Najaarsexamen ............................. 11
Mededelingen .............................. 12
Bijzondere experimenten amateurstations ... 12
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 1993:

Volgende verenigingsavonden ...............  3
Verslag verenigingsavond ..................  3
Ledenadministratie ........................  4
Mededelingen ..............................  5
Opfrissing voor nicad accu's ..............  5
Regionale vergadering 1993 ................ 10
Roepnamenlijst "HAM-NL", versie 2.1 ....... 11
Voorjaarsexamens 1994 ..................... 13
Agenda .................................... 13

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


(u kunt deze lezen met Acrobat Reader 3.0 en hoger)


<< Vorige pagina / Volgende pagina >>