HOK LEUSDEN



'Radioclub' wil nieuw honk bouwen,
onderhoud van schuur Leusden niet meer zinvol


LEUSDEN — De oude vervallen, achter de Liniedijk in het groen verscholen, schuur herbergt nu al bijna een kwart eeuw de Vereniging voor experimenteel radio onderzoek (Veron).
'Het hok' is voor de leden van de vereniging een begrip geworden. Aan het onderkomen werden weinig eisen gesteld, maar er zijn grenzen. Thans is het moment gekomen dat onderhoud van het gebouwtje weinig zinvol meer is.
Het Veron bestuur is tot de conclusie gekomen dat er niets anders opzit dan de schuur slopen. Er is een bouwcommissie benoemd die onderzoekt of de bouw van een nieuw en eigen honk, op de plaats waar de schuur nu staat, haalbaar is. Een houten bouwkeet van ongeveer vier bij negen meter lijkt de bouwcommissie een goed alternatief.
In een brief aan het gemeentebestuur trekt de Veron aan de bel. Aan het eventueel opzetten van een nieuw gebouwtje zitten voor de vereniging veel aspecten vast. De consequenties in materiële zin zijn niet onaanzienlijk.

Vergunning
Alvorens tot vervanging van 'het hok' over te gaan wil het bestuur van de gemeente horen of een bouwvergunning kan worden verleend voor het idee dat de vereniging voor ogen staat. Bovendien is het van belang te weten welke daarbij de voorwaarden zijn, zodat het bestuur zich een oordeel kan vormen van de mogelijkheden en de financiële gevolgen.
Ongeveer 24 jaar geleden is de Veron in het huidige gebouw getrokken. Dat ging toen nog door bemiddeling van oud-burgemeester Buining. Zo eenvoudig gaat dat tegenwoordig niet. Het college moet de zaak beoordelen en toetsen aan het geldende bestemmingsplan.

Experimenten
De Veron telt in deze regio ongeveer 350 leden. Bijna vijftig leden wonen in Leusden. Op basis van hobby worden in de schuur aan de Leusbroekerweg veel experimenten op radiogebied gedaan. Deze proeven hebben de toestemming van de PTT, die ook regelmatig wetenschappelijk belangstelling toont. Schotels en andere ingewikkelde apparatuur rondom het gebouw laten zien dat de Veron leden de zaken serieus aanpakken.
De activiteiten in verenigingsverband behelsen, behalve de experimenten op radiogebied met satellieten of via buitengewone natuurverschijnselen, ook het bouwen van radio-apparatuur, zenders, ontvangers en andere zaken die onontbeerlijk zijn bij deze liefhebberij.
De Veron houdt zich ook bezig met het organiseren van cursussen die te maken hebben met radiotechniek en morse seinen en opnemen. De cursussen kunnen uit pure liefhebberij worden gevolgd maar zijn ook bedoeld om mensen op te leiden voor de examens die door de PTT worden afgenomen. Een machtiging voor het bedienen van radiozendapparatuur wordt pas verleend door het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de nodige cursussen met goed gevolg zijn doorlopen.

Amersfoortse Courant - 1 juni 1989


Hieronder ziet u enige screenshots van een videoband die wij van Peter (PA3EPX) hebben gekregen. Het zijn beelden van rond 1986 / 1987. Heeft u nog foto's van deze locatie en wilt u deze ter beschikking stellen van het archief neem dan contact op met Frank (PA3DTX).














(de video waar deze screendumps van zijn genomen vindt u <hier>)

<< vorige pagina - home >>