PA6KEI - 1979PA6KEI te Amersfoort
Ter gelegenheid van de jaarlijkse keistadfeesten in Amersfoort zal van 31 augustus t/m 8 september vanuit het gebouw „De Flint" in Amersfoort een station QRV zijn met de call PA6KEI.
Het station is dagelijks in de lucht en open voor het publiek van 14 tot 24 uur. De officiële opening is zaterdagmiddag om 14 uur. In het weekeinde van de opening (1 sept.-2 sept.) is het station 24 uur in de lucht.
Een QSO wordt beloond met een speciale QSL-kaart.
Aangezien het station ook open is voor het publiek zal er een tentoonstelling zijn van verschillende zelfgebouwde toestellen (zendapparatuur). Er zijn ook mensen aanwezig voor het geven van voorlichting. Als alles volgens plan verloopt zal worden uitgekomen op de volgende frequenties: HF, 2 m SSB, 433,530 MHz FM, 1296,250 MHz SSB en 145,350 MHz. Op de laatstgenoemde frequentie zal continu een inpraatstation aanwezig zijn, hoewel dat wellicht overbodig is want de weg naar De Flint is in vrijwel geheel Amersfoort met borden aangegeven.

Namens de werkgroep PA6KEI, P.J. Piek, PAoETE (Electron - augustus 1979 - blz. 528)PA6KEI en de Piratentaal
Verder ga ik naar de Stenenbeurs, in de Flint waar het bloedjeswarm is, en steen-hobbyisten achter hun stalletjes zitten om te verkopen, kopen, of te ruilen. „Stenen koop je om sieraden van te maken of om naar te kijken", vertelt mij iemand. En om te kijken is er genoeg. Zoveel dat je ziet, dat de stenen, die jij ooit van vacantie mee terug bracht niets bijzonders zijn...
Maar die stenen zijn geen pa-zes-keien, want dat is de code van de zendamateurs, die tijdens de keistadfeesten vanuit de Flint de lucht ingaan. Elke middag van 2 uur af kunt u dat bekijken. En niemand minder dan Everard Meijster opende met een heel inventieve speech dit zendfestijn, gebruikmakend van het vakjargon van de piraten. En dat dat stof tot lachen opleverde kunt u begrijpen. Dat ging zo: „Wat ik hier zie is magnifiek, het is het wonder der techniek, en ene fraaie demonstratie. Want in de hedendaagse tijd zijn vaak kontakten slecht of kwijt. En men verstaat elkander niet. Dat geeft niet zelden veel verdriet. Gij hebt daarvoor een vakjargon, dat ik eerst niet begrijpen kon. Bij slecht kontakt zegt u alleen: „Dat is een radiootje één". En ik merk ook, na enkele eeuwen, als men 't oneens is, gaat men schreeuwen. Soms met zijn tweeën tegelijk. Men denkt: Wie schreeuwt, die heeft gelijk. Dat 's in uw vaktaal zeer bedonderd, u zegt dan: „Santiago 100".
U legt kontakt van mens tot mens. En overschrijdt dan elke grens. En u hebt lak aan taal en ras. 'k Wou dat het overal zo was. Blijf werken met uw apparaten. Met machtiging of als piraten. Ik ga de opening verrichten en nu de eerste oproep richten: „...CQ 14- Hier is Centauri, die roept en luistert ... Breekie-breek!"
En dat laatste was dan weer piraten-taal! Everard Meijster alias Frans van Schaik (dir. Creatief Centrum de HofoeFlint) had voor de zoveelste maal van een opening weer eens een gebeurtenis gemaakt. Dat we in Amersfoort nog zulke mensen hebben, is af en toe goed meegenomen. Voor Stadsjournalist zaten er voor deze dag de keistadfeesten op. En dat was maar goed ook, Want ik kan u ook nog vertellen hoe warm en hoe ver het was ... lopen op de voeten...

(Amersfoortse Courant - september 1979)

Zet de muis op een plaatje om de omschrijving te lezen. Klik er op om het te vergroten,
(c) foto's Godfried (PD0DDR).

video gemaakt door Hans (PA3AYW)


<< vorige pagina - home >>