VERSLAG COMPUTER- EN ZELFBOUWAVOND NOVEMBER 1994Reeds vóór zeven uur stonden vrijdagavond de eerste demonstrateurs/amateurs aan de deur van het Van Randwijckhuis om hun spullen te installeren voor de grote publieke inspectie.
Vele computers met randapparatuur en zelfbouwspullen werden aangesleept door maar liefst 22 deelnemers aan de demonstraties. Soepel kreeg alles een plaats op de tafels. Dank zij de grootte van de zaal bleef er voldoende tussenruimte voor de bezoekers over. Toen alles eenmaal demonstratieklaar was liep de KWh-meter ongetwijfeld aanzienlijk sneller. Aan de oproep van het afdelingsbestuur aan haar leden om zich eens helemaal bloot te geven en uit te leven was goed gehoor gegeven. Het geheel leverde een mooie doorsnede op van hetgeen er in de regio zoal in elkaar wordt geknutseld met of zonder moeilijke experimenten. Maar wat voor de één allang passé is, betekent voor een ander een sprong in het diepe met natte handen.
Onze penningmeester zag tot zijn voldoening meer dan 125 amateurs binnenstromen. Hij had dan ook diep in de buidel getast om de zelfbouwcompetitie en de computerdemonstratie aantrekkelijk te maken. Voor de zelfbouwers waren er drie mooie digitale multimeters te verdienen en voor elke deelnemer sowieso een fles uitgelezen wijn. Twaalf amateurs hadden de nodige computerspullen opgesteld om hun kunsten te tonen. Er waren eveneens twaalf deelnemers in de zelfbouwcompetitie, waarvan twee dubbeldeelnemers, zoals u begrijpt.
Jan (PD0AUQ) had zich consentieus verzekerd van de medewerking van twee min of meer "professionele" amateurs om met hem de jury te vormen. De twee, Hans (PA3JWN) en Jos (PA3AZX), zouden in eerste instantie de beoordeling op zich nemen. In geval dat de twee er niet uitkwamen zou Jan voor "advocaat van de duivel" spelen. Welnu, geloof maar dat de heren van de jury een zware avond hebben gehad. "Nog erger als hard werken, maar veel leuker" zou hun commentaar kunnen zijn. Hoewel het wedstrijdelement zich concentreerde op de zelfbouw, had de jury een hele lange avond nodig om tot een besluit te komen.
Ondertussen vermaakten alle bezoekers (en de demonstrateurs!) zich uitstekend met het bekijken en doorvorsen van alle getoonde zaken. Onder de vrolijke, gewijde of ontroerende klanken van twee meesters op het gebied van midi-muziek, John (PD0PAG) en Jaap (PE1PQP) (jawel, met nieuwe call), werd alle getoonde waar nauwgezet onderzocht. Voor zover er voor velen geen klein wereldje is opengegaan, is er toch minstens een luikje opengedaan over de vele facetten van onze hobby. Gave demonstraties van gecompliceerde ontwerpen, perfect gebouwde en goed werkende apparaten, ontroerend eenvoudige en nostalgische toestellen en verbluffende kunsten met computers en software, al of niet in combinatie met zenders en/of ontvangers. Aan het einde van dit artikel geef ik een beknopte opsomming van de deelnemers en hun items, want de lijst is eenvoudig te lang om door deze tekst heen te weven.
Onze penningmeester, zelf een verwoed en succesvol bouwer, had de bar uitbesteed aan Frank (PA3DTX) en Hans (PA3GDQ). Een complete dubbele PSU-kast vol drankjes is er doorgegaan die avond.
Na de opening en het welkom door de voorzitter is er nog ge-hiep-hiep-hoeraa't voor John (PD0PAG) om de afwezigheid thuis met zijn verjaardag wat te verzachten. Alsof dit een aansporing was, zo gaven John en Jaap hun instrumenten de sporen. Uw voorzitter ging verschrikt luisteren in het bejaardentehuis of dat wel kon. Gelukkig liggen de woonvertrekken nogal veraf gelegen van de grote zaal, zodat de heren musici zich niet hoefden in te houden. De sfeer was geweldig en de avond duurde tot het late uur. Op verzoek toonden Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) hun kunnen op de dansvloer daarbij (be)geleid door de midi-virtuozen.
Na de nodige kopzorg kwam de jury tot een beslissing die uw bestuur extra geld kostte. Het oordeel over de verdeling van de prijzen kwam pas tot stand nadat vier extra flessen wijn werden aangerukt. Het toont wel aan dat de jury moeite had om tot een rangorde te komen. Eigenlijk is de term rangorde onjuist, want het getoonde had overal veel kwaliteit. Zowel op originaliteit, technische kwaliteit en uitvoering werd goed gescoord en de uitslagen kwamen erg dicht bij elkaar te liggen, wat de jury de opmerking ontlokte dat ze graag later nog eens uitvoerig willen ingaan op een aantal getoonde zaken.
Zoals gezegd dongen de computeristen niet mee naar de prijzen, hoewel hun demonstraties veel aandacht trokken en menig amateur er inspiratie opdeed. Het was met de zelfbouw voor de jury al moeilijk genoeg.
Tot prijswinnaars werden uitgeroepen: Henk (PA0JMD) - 1e prijs voor zijn fameuze, zelf gebouwde 70 cm duplexfilters en zijn zelfbouw-spectrumanalyser. Henk viel een fraaie digitale multimeter Dynatec 112 ten deel.
De tweede prijs werd toegekend aan Jan (PA0JCK) met zijn zelfgebouwde zendontvanger voor 20 meter, een ontvanger voor 20 en een CW-tx/rx voor 30 meter met ingebouwde seinsleutel. Jan kreeg voor zijn werk een digitale multimeter, Dynatec type 110.
Wim (PA0JEB) kreeg voor zijn zelfbouw Panorama-ontvanger en aangekoppelde actieve ontvangstantenne de derde prijs, een Penhold multimeter PTM-90L.
Vanwege de krappe verschillen in waardering kregen Koos (PA3BJV) en Jan (PD0RDQ) een extra fles wijn voor hun fraaie 23 cm ATV-ontvanger, loop-Yagi-antenne voor 23 cm en robuuste reflectometer.
Bij de nostalgische kristalontvanger, met echte pyriethoudende kristallen van Nico van der Veer kon de jury geen droge ogen houden en ze waardeerden deze fraaie uitvoering met een extra flesje wijn.
Dat waren de prijswinnaars, maar de andere deelnemers waren er niet minder om. Antoon (PA3FWR) en Joop (PA3FBU) hadden een indrukwekkend scala aan voedingsapparaten, NiCadladers, frequentietellers (tot 1 Hz!), ATV-zender en ontvanger voor 23 cm en vele andere toestellen tentoongesteld. Allen even keurig gebouwd en betrouwbaar werkend. De bouwcommissie van de VAM, zelf aanwezig met een keur aan projecten, keek de ogen uit naar al die nieuwe ideeën. Dat belooft wat voor het nieuwe jaar!
Fred (PE1OZT) demonstreerde een multimode decoder met zijn computer en Gert (PD0RSX) liet zijn PC draaien met diverse zelfgeschreven programma's onder SP.
Jacob (PE1NKV) liet zijn portofoon werken met packetradio en een palmtop PC-tje.
Percey (PE1MAO) liet JVFAX en HAMCOM zien op zijn PC. Evert (PA3AYQ) etaleerde diverse zelfgeschreven programma's voor amateurtoepassingen, waaronder het beroemde PACC-contestprogramma.
Willem (NL 10330) toonde twee zelfbouwcounters en maakte zo duidelijk dat menig amateur het meeste lijdt onder het lijden dat hij vreest, namelijk SMD componenten. Willem toog onvervaard aan de slag en produceerde goed werkende frequentietellers met SMD's.
Robert (PA3FXW) en Jaap (NL 11768) toonden onvervalste staaltjes van huisvlijt met hun zelfbouwspullen, zoals VHF-ontvanger, packetmodem (4K8), memory-keyer en speech-memory.
Mark (PE1NPM), Frans (PE1OMZ) en Eduard (PE1POL) lieten met trots het hele scala van VAM-bouwwerken zien, compleet met documentatie. Dat ze zelf actief zijn op het creatieve front bewezen ze met hun programma voor het programmeren van portofoons. Alvast een voorschotje op de toekomst van de VAM-heren?
Tenslotte heeft uw voorzitter velen meewarig zien staren naar de verplaatste aardas op een globe waarmee ondergetekende meent de juiste kompasrichting voor zijn HF-beam te kunnen bepalen. Het WAS en het DXCC met 180 bevestigde landen is louter toeval natuurlijk. Enfin, ik leg het nog wel eens een keertje uit.

Heijmen (PA3AGI) - ('t Geruis - december 1994)

Zet de muis op een plaatje om de omschrijving te lezen. Klik er op om het te vergroten,
(c) foto's Heijmen (PA3AGI).<< vorige pagina - home >>