VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtKorte radiobiografie van de bestuursleden VERON Amersfoort (a03)

Korte radiobiografie van de bestuursleden VERON Amersfoort (a03)
W.F. Engel Jr. (L059), secretaris 1945
J.A. Koster (PA0KE), voorzitter 1946–1951
R.S. Manheim (PA0BT), secretaris 1947–1951
Th. A. van Keulen (PA0TH), penningmeester 1946-1950
P.W.M. Simons (PA0PWS), penningmeester 1951–1956
F. Bennik jr. (PA0OE), voorzitter in 1952
B. Kerkhoff (PA0QI), secretaris 1952–1956
J. Fortuin (PA0MJ), voorzitter 1953-1961
J.E. Gaillard, secretaris 1957–1964
K. Dubiez, penningmeester 1957–1964
W.P. Ingenegeren (PA0WWP), voorzitter 1962–1964 / penningmeester 1965–1967
L. van der Knaap (PA0BMW), voorzitter 1965–1966
H.J. Peters (PA0FAS), secretaris 1965–1967
Mw. A. Peters-Blok – xyl PA0FAS, secretaris 1968–1971
E.T. Smink (PA0VP), bestuurslid 1965–1967
A. Claessen (PA0CLA), voorzitter in 1967 en penningmeester in 1968
J.E.W. Mulder (PA0WZM), voorzitter in 1968
P.W. van Werkhoven (PAoIY), bestuurslid 1968, voorzitter 1969
G. J. van der Groot (PAoGYS), bestuurslid in 1968 / penningmeester 1969–1977

W.F. Engel Jr. (L059), secretaris 1945

Geboren in 1919 werd Willem Frederik, voor zijn vrienden “Wim” genoemd. Hij woonde op adres van zijn ouders aan de van Hogendorplaan 7 te Amersfoort. Hij was luisteramateur en had (nog) geen zendmachtiging en was oud-voorzitter van de Amersfoortse VUKA afdeling Centrum. Na de oorlog richtte hij de Nederlandse Unie van Radio Amateurs (N.U.R.A.) op. Bij de oprichting van onze VERON afdeling werd hij secretaris, maar vertrok in 1946 naar Nederlands Indië. Hij werkte daar als regio manager voor Philips. Kwam in 1950 terug naar Nederland, trouwde en emigreerde met vrouw en zoontje naar Nieuw-Zeeland. Hij overleed daar in 1994. Zijn zoon werd kennelijk al vroeg door vader’s radiovirus aangestoken; zoonlief behaalde daar zijn zendmachtiging ZL1BKM.
J.A. Koster (PA0KE), voorzitter 1946–1951

Woonde in de Soembastraat 17 te Amersfoort. Deze old timer behaalde zijn machtiging in 1936. Was in 1939 wijkleider van de Nederlandse Vereeniging voor Luchtbescherming afdeling Amersfoort.
In 1950 werd in de HF rubriek melding gemaakt van zijn reuma en dat hij daarom alleen nog in fone uit zou komen. Verhuisde naar Doorn en is jarenlang Traffic Manager geweest voor de 21 MHz band.
Na zijn overlijden op 23 november 1960 vervielen zijn roepletters.

R.S. Manheim (PA0BT), secretaris 1947–1951
Onder zijn radiovrienden bekend als Bob en woonde in die tijd in Nijkerk. Hij droeg in 1952 het secretariaat over aan OM B. Kerkhof (PA0QI).
De call PA0BT verkreeg hij na de oorlog. Voor de oorlog behoorde deze call toe aan een andere radioamateur in Texel. In 1953 reisde hij samen met OM Fredrik Bennik (PA0OE) naar het watersnood rampgebied, maar de extra hulp was toen niet meer nodig.
Velen zullen Bob nog herinneren van zijn lezing in 2007. Bob overleed op 22 april 2012 op de gezegende leeftijd van 90 jaren.

Th. A. van Keulen (PA0TH), penningmeester 1946-1950
Theo was een van onze echte oldtimers die al voor 1936 actief was. Hij is geboren in 1911 te Hamersveld (Leusden), haalde in 1929 zijn onderwijzersakte. Verhuisde naar Amersfoort en was daar verbonden aan het Buitengewoon Lager Onderwijs. In 1929 was hij als PA0TH al actief met de radiohobby. In Radio Express van januari 1930 vond ik een beschrijving over zijn zelfbouw voedingsapparaat. In het boek "50 jaar VERON, 100 jaar Radio", staat een afbeelding van de brief voor de financiële vergoeding voor van zijn (verloren geraakte) ingevorderde zendinstallatie. Hij was onze penningmeester van 1946–1950. Kort daarna is hij verhuisd naar het Gooi (Kortenhoef) en veel later naar Oss. Zijn roepletters vervielen in 1987 na zijn overlijden.

P.W.M. Simons (PA0PWS), penningmeester 1951–1956
Woonde in aanvankelijk in Soestdijk en deed zendexamen in 1951. Verhuisde via Soest naar Amersfoort. PA0PWS was in 1953 samen met PA0MJ tijdens de watersnoodramp actief als “station PA0MJ/A”. Hij overleed in 1964, waarmee zijn call verviel.

F. Bennik jr. (PA0OE), voorzitter in 1952
Is in 1910 geboren met de officiële naam “Frederik. Deed in 1930 zendexamen en was dus een zendamateur van de eerste uren. Volgens zijn QSL-kaart woonde hij toen in Bergen NH. In de NVIR call-lijst uit 1938 lees ik z’n adres in Amersfoort. Ten tijde van de conferentie van de oprichting van de VERON was OM Bennik 35 jaar.
OM Bennik was tussen 1950-1957 lid van de landelijke VERON vossenjachtcommissie. In het boekwerkje van Jan Hoek (PA0JNH) over de “Vossenjachten – Bekerjachten (1935-1965)” is te lezen dat in 1957 besloten werd om te stoppen met de bekerjacht. In 1971 is hij in Amersfoort overleden, waarna zijn roepletters zijn vervallen.

B. Kerkhoff (PA0QI), secretaris 1952–1956
Het blijkt dat hij vóór 1947 is tot de VERON toegetreden; dus voor de ballotage.
In 1948 wordt melding gemaakt van de geboorte van een zoon Barend. In 1950 behaalde hij zijn A-machtiging. Het gezinnetje woonde toen nog in het ouderlijk huis aan de Lange Brinkweg 49e te Soest. Vader was toen directeur van het gemeentelijk Gasbedrijf te Soest. Inwonen was in die tijd van wederopbouw en woningnood zeer gebruikelijk. Bij zijn aantreden tot het afdelingsbestuur was hij inmiddels verhuisd naar Burgemeester Grothestraat 69a te Soest, waar hij tenminste tot 1970 woonde. Op dat adres woonde in 1953 een weduwe van zijn schoonfamilie. OM Berend Kerkhoff overleed 13 juli 1988 op 72-jarige leeftijd.
De call PAoQI verviel in 1957 en werd in 1960 opnieuw uitgegeven aan een ander amateur. De call heeft daarna geen verdere (internet) sporen achtergelaten.

Trivia:
Electron september 1950 nieuwe zendmachtigingen:

J. Fortuin (PA0MJ), voorzitter 1953-1961
Jacobus, “Koos”, is geboren in Maassluis en deed zijn zendexamen in 1937. Hij woonde toen nog in Heer (Maastricht). In 1939 staat PA0MJ geregistreerd op het adres Woestijgerweg 142. Hij stond vermeld als “radio-technieker” in de Amersfoortse adressengids van 1940.
Op 19 december 1940 gaf hij een demonstratie en voordracht bij de VUKA afd. Centrum over het verschil tussen AM en FM. In het december nummer van het Electron 1951 lezen wij in het artikeltje “De bekerjachten in 1951” dat OM Fortuin toen ook een paar jaar lid van de vossenjacht-commissie is geweest.
In het boek “kanaal 3700” lees ik dat hij tijdens de watersnood, samen met Peter (Piet) Simons (PA0PWS) actief was als het “station MJ/A”. Tussen 1958-1964 was hij voorzitter van landelijke VERON Vossenjacht- en Bekerjachtcommissie.
OM Fortuin overleed op 22 maart 1965. De roepletters vervielen in 1965.

J.E. Gaillard, secretaris 1957– 1964
Van OM Gaillard is geen PA0 call bekend. Heeft in zijn beginperiode als onze afdelingsecretaris veel geschreven in de Electron, later minder. Dat leidde tot de opmerking van de redactie: “de afdeling Amersfoort, als steeds kort en krachtig in haar berichtgeving”.
In het Amersfoortse adresboek van 1953 stond hij aanvankelijk vermeld als arts en woonde op de Mr. Th. Heemskerklaan 10 te Amersfoort.
Vanaf 1956 en in zijn bestuursperiode was de vermelding met toevoeging van zijn dokter titel Dr. en specialisatie als anesthesist.
Jan Ernest is op 1 november 1987 op 87-jarige leeftijd overleden in Haren.K. Dubiez, penningmeester 1957–1964
De naam Dubiez is een bijzondere in Amersfoort. In 1948 werd eene H. Dubiez VERON lid, met adres “’t Stort-zuid II in Amersfoort”. Echter de naam Dubiez komt in die straat niet voor. Waarschijnlijk dus een correspondentie (post)adres. Overigens ’t Stort heet sinds 1953 Snoeckgensheuvel met een andere nummering. Volgend het adresboek is ons lid H. Dubiez kantoorbediende van beroep en blijkt een zoon van K. Dubiez (gepensioneerd miltitair) die woonde op de Staringlaan 12 (adresboek 1947, 1950, 1953). De familie Dubiez woonde in 1953 met drie personen op één adres (woningnood) In 1959 was H. Dubiez winkelchef en woonde toen nog op dat adres bij z’n ouders. Frappant is dat onze penningmeester K. Dubiez is, dus dat zijn vader was. Deze Klaas Dubiez is overleden te zijn Amersfoort op
21 juni 1964.
Van zowel H. als K. Dubiez zijn geen radioactiviteiten bekend. Waarschijnlijk is OM K. Dubiez als “externe” aangetrokken om het afdelingbestuur te completeren.W.P. Ingenegeren (PA0WWP), voorzitter 1962–1964 / penningmeester 1965–1967
“Wil” woonde in Utecht toen hij in 1953 z’n machtiging haalde. Hij verhuisde vervolgens naar Soest. Hij was een zeer praktiserend DX-er. Werd als zodanig opgenomen in de redactie van DX Express. Stond in 1964 op de derde plaats van de DXCC lijst!
Na z’n overlijden in 1972 vervielen zijn roepletters.

L. van der Knaap (PA0BMW), voorzitter 1965–1966
Leo van der Knaap is van 1935 en behaalde zijn C-machtiging in 1961. Van wege zijn werk bij Defensie woonde hij op verschillende plaatsen zoals Baarn, Harderwijk, Putten.
Als commandant van het 41e verbindingsbatajon was hij de beheerder van de clubcall PI1VB. Veel van zijn "verbindelaren" werden zendamateur en/of lid van de VERON afdeling Amersfoort.
Leo woont nu in het Brabantse Erp (nabij Veghel). Zijn roepletters zijn inmiddels vervallen. Hij heeft nu een heel ander hobby; het restaureren van oude bromfietsen.
H.J. Peters (PA0FAS), secretaris 1965–1967
Henk woonde in Amersfoort en behaalde in 1963 zijn A-machtiging. De roepletters zijn na het overlijden 1986 vervallen.

Mw. A. Peters-Blok – xyl PA0FAS, secretaris 1968–1971
Anneke werd, als echtgenote van PA0FAS, geballoteerd als familielid. Verzorgde mede de QSL service voor de afdeling.E.T. Smink (PA0VP), bestuurslid 1965–1967
Co behaalde zijn B-machtiging in 1953, werd omgezet in een A-machtiging. De call verviel naar zijn overlijden in 2015.

A. Claessen (PA0CLA), voorzitter in 1967 / penningmeester in 1968
Guus is geboren in 1931. Woonde in 1963 in Terschuur toen hij zijn B-machtiging behaalde. In 1967 werd de A-machtiging verworven. Hij was Luitenant Kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Zijn organisatorische vaardigheden tijdens het VERON Radiokamp en VPK’s op de Leusderheide vielen kennelijk op. Was tussen 1970–1972 algemeen voorzitter van de VERON. Van 1972–1988 was hij lid/medewerker van de Electron redactie. Tussen 1975-1977 was hij advertentiemanager. Hij werd in 1980 lid van Verdiensten. Verhuisde naar Steijn (Limburg), maar overleed hij op 84-jarige leeftijd te Kesteren op 3 juli 2016.J.E.W. Mulder (PA0WZM), voorzitter in 1968
Werd in 1965 lid van de VERON afdeling Amersfoort met als adres Celciusstraat 6. Kennelijk was dat zijn kosthuis want op dat adres woonde de familie van Apeldoorn. Zijn C-machtiging in 1967 en de A-machtiging in 1977 werden geregistreerd op Binnenpad 71 te Giethoorn. Voor de afdeling heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de realistaie van het Moonbounce project PA6MB.
Hiervoor is hij met vijf anderen, waaronder “onze” Fokko van der Velde (PA0FOC), terecht genomineerd voor “Amateur van het jaar 1967”. Dat lezen we in het verslag van de stichting VEDER op 21 februari 1968. Zijn call vervalt 2016.P.W. van Werkhooven (PA0IY), bestuurslid 1968 / voorzitter 1969
OM Peter van Werkhooven behaalde in 1950 z’n A-machtiging. Woonde in Amersfoort, Rotterdam en Gouda. In 't Geruis van februari 1999 staat een verslag van de bijeenkomst van 22 januari waarin Koos Sportel (PA3BJV) een In Memoriam uitsprak over Peter (PA0IY).G. J. van der Groot (PA0GYS), bestuurslid in 1968 / penningmeester 1969–1977
Gijs is in 1925 als “Gijsbertus Jacob” geboren. Woonde en werkte in Baarn. Hij had daar een Garagebedrijf aan de Zandvoortweg. In 1954 werd hij VERON lid en behaalde in 1963 zijn C-machtiging. Op 12 november 2002 overleed hij.Bron:
  • Historisch onderzoek: Eddy Krijger (PA0RSM)
  • Electron
  • Nederlandse Old Timers Club
  • Historische QSL-kaarten verzameling Gerard Nieboer (PA1AT)
  • Archief VERON Amersfoort

VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


ONZE LOCATIE

Onze bijeenkomsten vinden
plaats in ontmoetings-
centrum "De Herberg”,
(Watersteeg 85, Amersfoort
(wijk Nieuwland)) elke
tweede vrijdagavond van
de maand (m.u.v. juni, juli
en augustus).
Aanvang 20.00 uur.

Kom gerust langs

CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)