1987

INHOUDSOPGAVE JANUARI 1987

Van de voorzitter ..............  2
Agenda huish. verg .............  2
Verslag huish. verg. 1986 ......  4
Jaarverslag 1986 ...............  7
Financieel verslag van de          
  penningmeester ............... 13
Verslag Regionale Vergadering .. 17
Gezellige Kerst-verenigingsavond 20
Contest verkeerd ............... 23
Verenigingsavond februari ...... 23
Antennes ....................... 24
Geschiedenis van de Radio (5) .. 26
VHF nieuws ..................... 28

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Hamsoos ........................  4
VHF nieuws .....................  5
HF ingangsverzwakker voor de       
  FT707 (Yaesu) ................  7
Kortegolfvoorspellingen ........ 11
Leesmap ........................ 11
Rectificatie antennemetingen ... 13
Contest Verkeerd ............... 13
De geschiedenis van de radio (6) 14
NL nieuws ...................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MAART 1987

Van de secretaris ..............  2
Volgende verenigingsavonden ....  3
Verslag verenigingsavond .......  3
VR voorstellen .................  7
Contest Verkeerd ............... 18
VHF nieuws ..................... 19
De geschiedenis van de radio (7) 20
Een dynamiek-compressor ........ 22

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE APRIL 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Mededelingen ...................  5
G5RV-dipool ....................  5
VHF nieuws .....................  9
Expeditie ......................  9
De geschiedenis van de radio (8) 10
NL verslag van de PACC ......... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MEI 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
VHF nieuws .....................  5
Kortegolf voorspellingen .......  7
DXCC landenlijst (1985) ........  8
Een verkorte Helical voor uw       
  portofoon .................... 12
ES meldingsformulieren ......... 13
De geschiedenis van de radio (9) 14
Amateur meeting in Frankrijk ... 16
Voorjaarsexamens ............... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE JUNI 1987

Volgende verenigingsavonden .....  2
Verslag verenigingsavond ........  3
Kort verslag van de 48e VR ......  6
Mededelingen ....................  7
VHF nieuws ......................  9
Contest belevenissen ............ 10
PA 6 VHF ........................ 13
De geschiedenis van de radio (10) 14
Van de RQM ...................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE SEPTEMBER 1987

Volgende verenigingsavonden .....  2
Verslag verenigingsavond ........  2
Wist u dat: .....................  3
Storing door semafoonzenders ....  5
VHF nieuws ......................  6
Excursie TV-toren Lopik .........  9
Algemene informatie PA6VHF ...... 10
Contest Verkeerd ................ 12
Service-dokumentaties ........... 13
Verbindingen zonder etsen en        
  solderen ...................... 15
NL-nieuws ....................... 16
Radio-onderdelenmarkt en            
  antennemeetdag ................ 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE OKTOBER 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  5
Antennemeetdag Meppel 1987 .....  6
Eenvoudige kastjes uit             
  printplaat ...................  9
Dompel-verzilveringen .......... 11
VHF-UHF bakenlijst ............. 13
NL nieuws ...................... 15
Klachtenformulier .............. 15
Satellietbeelden op de PC ...... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE NOVEMBER 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Kortegolf voorspellingen .......  5
VHF nieuws .....................  5
Excursie Radiotoren Lopik ......  7
Radio Kootwijk .................  9
Mededelingen ................... 12
NL nieuws ...................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 1987

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
VHF nieuws .....................  5
Intermodulatieproducten van        
  semafoonzenders ..............  6
Mededelingen ...................  9
Toewijzing 50 MHz-band voor        
  radiozendamateurs ............ 11
Morsecursus .................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


(u kunt deze lezen met Acrobat Reader 3.0 en hoger)


<< Vorige pagina / Volgende pagina >>