1988

INHOUDSOPGAVE JANUARI 1988

Van de voorzitter ..............  2
Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  4
Verslag huishoudelijke             
  vergadering 1987 .............  6
Jaarverslag over 1987 .......... 10
Gezocht adverteerders .......... 14
Financieel verslag van de          
  penningmeester ............... 15
Verslag Regionale Vergadering .. 18
VHF nieuws ..................... 23
Verslag Radio Kootwijk ......... 24
Contest Verkeerd ............... 25
PI4AMF in de regiocontesten .... 26

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
Aanvulling Huishoudelijke          
 Vergadering (23-01-1987) ......  4
PI4AMF in de regiocontesten ....  5
VHF nieuws .....................  6
In memoriam PA3BSN .............  7
Zendantennes en verdwenen          
 teksten .......................  8
Verlopig resultaat PA6VHF ...... 11
Propagatie (1) ................. 13
Nieuwe (D-) C-cursus ........... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MAART 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Ingediende voorstellen VR ......  4
VHF nieuws ..................... 14
Auto lawaai onderdrukker voor      
  mobielerikken ................ 14
1750 Hz pieper voor PYE ........ 16
Tekst bordje van het "Hok"...... 17
Eenvoudige en goedkope VHF        
  converter .................... 19
Contest Verkeerd ............... 20
Propagatie (2) ................. 22

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE APRIL 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Van de bestuurstafel ...........  4
VHF nieuws .....................  5
Tweetoons rogerpiep ............  7
Propagatie (slot) ..............  7
6 meter... wat kunnen we er van    
 verwachten ....................  9
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MEI 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Van de bestuurstafel ...........  6
VHF nieuws .....................  7
Verslag van de 49e Verenigings-    
 Raad op 23-04-1988 ............  8
De stormramp van 1953 .......... 13
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE JUNI 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
VHF nieuws .....................  8
Contestgroep PA6VHF 48 uur         
 actief op 144 Mhz ............. 10
Vossejachten ................... 13
De meicontest bij DF0DA/P ...... 14
De stormramp van 1953 (slot) ... 15
Agenda ......................... 20

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE SEPTEMBER 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  4
Amersfoorts Electron ...........  7
Nieuwe roepnamenlijst ..........  7
Velddag PI4AMF/p ...............  8
PA6VHF ......................... 12
Radio-Onderdelenmarkt afd.Meppel 13
DNAT te Bentheim ............... 14
Vossejacht ..................... 16
Contest Verkeerd ............... 17
JOTA ........................... 19
Agenda ......................... 20

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE OKTOBER 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  3
Verslag vossejacht .............  4
Regionale Bijeenkomst ..........  5
Twee rondstralers voor 70 cm       
 (horizontaal gepolariseerd) ...  7
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE NOVEMBER 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  5
Mededelingen ...................  6
Ruisgegevens (een stukje           
 theorie) ......................  7
Cassette signaal monitor .......  8
De computer bouwer .............  9
Een antenne tuner voor 6 meter . 10
Een "cobra" antenne voor 6 meter 11
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 1988

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  5
Aangeboden .....................  5
Verslag Regionale Vergadering ..  6
Morsecursus ....................  9
Electronische keyer voor CW ....  9
Mededelingen ................... 11
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


(u kunt deze lezen met Acrobat Reader 3.0 en hoger)


<< Vorige pagina / Volgende pagina >>