1989

INHOUDSOPGAVE JANUARI 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  4
Verslag huish.vergadering 1988 .  6
SNERT-loop-vossejacht ..........  9
Jaarverslag over 1988 .......... 10
Financieel verslag van de          
 penningmeester ................ 17
C-cursus ....................... 20
Morsecursus .................... 21
Mededelingen ................... 21
Electronische keyer voor CW .... 22
NL nieuws ...................... 24
PI4AMF in de regiocontesten 1988 24
Contest Verkeerd ............... 27
Agenda ......................... 28

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
Mededeling .....................  4
VHF nieuws .....................  5
Het einde van drie keer kort,      
 drie keer lang, drie keer kort   7
Vossejacht .....................  8
Amersfoorts Electron ...........  8
Kristaltester ..................  9
Vervangingsactie Philips           
 meetsnoeren ................... 11
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MAART 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Ontwikkeling ledental              
 VERON - A03 - Amersfoort ......  3
Ingediende voorstellen VR ......  4
VHF-nieuws ..................... 13
Excursie naar Burum ............ 14
PACC contest ................... 14
Contest Verkeerd ............... 16
Nationale zelfbouwdag Katwijk .. 22
Vossejacht ..................... 23
CQ van PI4RNS mobiel ....... ... 16
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE APRIL 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  4
Amersfoorts Electron ...........  5
Eigen Honk .....................  6
"Treinen door de tijd":            
 operators gezocht .............  7
Een dubbeltoon rogerpiep (win      
 een gratis exemplaar) .........  9
Nationale zelfbouwdag Katwijk .. 10
Van de regionale QSL-manager ... 11
Voorjaarsexamens ............... 11
Vossejacht ..................... 13
Inloopavond van de Zevensprong . 14
Mededeling ..................... 15
Te koop ........................ 15
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE MEI 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  5
Voorjaarsexamens ...............  5
50e Verenigingsraad te Arnhem ..  6
Velddag .. ..................... 12
Vossejacht ..................... 13
Verslag excursie naar Burum .... 13
Gezocht historisch materiaal ... 15
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE JUNI 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  3
VHF nieuws .....................  6
Velddag PI4AMF/p ...............  6
Verslag vossejacht .......... .. 10
De ionosfeer ................... 11
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE SEPTEMBER 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Nieuwe leden ...................  3
Eigen Honk .....................  5
VHF nieuws .....................  6
RTTY, AMTOR en Packet Radio (1)   7
Vossejacht .................. .. 11
NL nieuws .. ................... 13
Contest Verkeerd ............... 13
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE OKTOBER 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Nieuwe leden ...................  3
Van de bestuurstafel ...........  5
VHF nieuws .....................  9
RTTY, AMTOR en Packet Radio (2)  10
Najaarsexamens ................. 14
De omgekeerde L voor 80-40 meter 15
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE NOVEMBER 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
Nieuwe leden ...................  3
VHF nieuws .....................  4
Het Amersfoorts Electron .......  4
Zelfbouw .......................  5
Vossejacht .....................  7
Antennemetingen in Meppel ......  8
RTTY, AMTOR en Packet Radio (3). 14
Agenda ......................... 16

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


INHOUDSOPGAVE DECEMBER 1989

Volgende verenigingsavonden ....  2
Verslag verenigingsavond .......  2
VHF nieuws .....................  4
Vossejacht .....................  5
PI6ATV .........................  7
RTTY, AMTOR en Packet Radio (4). 10
Agenda ......................... 12

Klik hier om de gehele inhoud van dit nummer te zien *)


(u kunt deze lezen met Acrobat Reader 3.0 en hoger)


<< Vorige pagina / Volgende pagina >>