NIEUWSVELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

De afdeling Amersfoort heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden. De komende periode zullen er binnen het bestuur een aantal vacatures gaan ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar afdelingsleden die belangstelling hebben om een bestuursfunctie te gaan vullen. De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt.

Bestuurstaken:
Het bestuur bewaakt allereerst het voortbestaan van de afdeling, coördineert en organiseert activiteiten en zoekt, zo nodig, naar verbetering ervan. Daarnaast wordt regelmatig nagedacht over hoe we mensen kunnen interesseren voor onze hobby en betrekken bij de activiteiten van de afdeling. Elk bestuurslid heeft een of meerdere aandachtsgebieden onder zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten. Bestuursvergaderingen: Het bestuur vergadert op regelmatige basis. Inclusief voorbereidingstijd vergt een bestuurstaak gemiddeld zo’n acht uur per maand.

Interesse?
Ben je lid van de VERON afdeling Amersfoort? Wil je je op bestuurlijk niveau inzetten voor de afdeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor meer info over een van de functies of voor aanmeldingen stuur je een mail naar: Gert (PA2LO) onder vermelding van vacature bestuur.VERSLAG KERSTBIJEENKOMST 2016

Vrijdag 9 december werd de traditionele avond in kerstsfeer gehouden in De Herberg. We zien een toename van het aantal amateurs dat zijn of haar partner meeneemt, naar de avond: een goede ontwikkeling!
Voorzitter Frans (PC2F) maakte op deze avond bekend welke deelnemer dit jaar de winnaar is geworden van de Amersfoortse Wisselbeker voor deelname aan de VERON Afdelingscompetitie. Dit jaar komt die eer toe aan Rienus (PA0RBA): gefeliciteerd! De nummers 1, 2 en 3 van de afdeling binnen de afdelingscompetitie ontvingen een medaille. Ook kon Frans melden dan binnenkort de vernieuwde A03-website in de lucht zal komen. Frank (PA3DTX) en Gert (PA2LO) hebben de website (a03.veron.nl) aangepast naar de nieuwe huisstijl van de VERON.
Terwijl de aanwezigen genoten van de hapjes en drankjes, concentreerden ze zich op de nummers die door bingomasters Eddy (PA0RSM) en Roel (PB0ACU) werden voorgelezen. Ook dit jaar hadden Maarten (PA3EYC) en zijn XYL weer voor mooie bingoprijzen gezorgd. Bij de bingo was er duidelijk sprake van een 'lucky table': meerdere prijzen gingen naar dezelfde tafel. Tot hilariteit van de aanwezigen won dezelfde lucky table ook nog eens de hoofdprijs van de verloting. Tja, als je eenmaal het geluk aan je hebt hangen dan is het niet tegen te houden.
Een bijzonder moment van de avond werd ingevuld door Hilde (PA3EKW). Zij vertelde, in rijm, het treurig aflopende verhaal van ‘het leven als kerstboom’. Gelukkig: het duurt nog even voor al onze kerstbomen op de brandstapel zullen belanden, daarom, om af te sluiten met de woorden van Frans: “Wij wensen jullie samen met jullie naasten hele fijne dagen toe!”

DOE EEN VOORSTEL VIA DE VERENIGINGSRAAD 2017

Bepaal mede de koers van de VERON,
doe een voorstel via de VerenigingsRaad 2017


Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen
In onze vereniging bepalen de leden de koers, ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen.

10 stappen
Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook op de VR van 2017 besproken wordt, legt het hoofdbestuur uit: Heb je een goed idee, vind je dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij met jouw VERON afdeling het voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen, maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen.
 1. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huishoudelijke vergadering kan worden besproken.
 2. Stemt je afdeling in met jouw voorstel ? Werk dan samen met je afdelingsbestuur het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het begeleidend schrijven. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn.
 3. Laat je voorstel vóór 31 januari 2016 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen Secretaris sturen. Dat kan via het contactformulier op de website.
 4. Medio maart krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de afdelingen ingediende voorstellen.
 5. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de commissies en werkgroepen. Tevens staat in dit document ook wel de beschrijvingsbrief genoemd, het financiële verslag over het afgelopen jaar en een budget voorstel voor het komend verenigingsjaar.
 6. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op jouw voorstel (een amendement is een wijzigingsvoorstel).
 7. Jij kunt met jouw afdeling ook een amendement insturen op andere voorstellen, dat kan nog tot één dag voor de VR.
 8. Op de VR wordt jouw voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen.
 9. Er is gelegenheid om jouw voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens de discussie over jouw afdelingsvoorstel blijkt dat het geen werkbaar voorstel is, dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het voorstel in te trekken.
 10. Jouw voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn drie mogelijkheden :
  –     Je voorstel wordt aangenomen. Het HB krijgt dan de opdracht om het voorstel uit te werken.
  –     Je voorstel wordt afgewezen.
  –     Er wordt gestemd voor onthouding.
Indienen
Ben jij lid van de VERON Amersfoort (a03) en wil je een voorstel in de VerenigingsRaad 2017 laten behandelen? Stuur dan je voorstel
vóór 31 december 2016 aan de secretaris van de afdeling (Gert (PA2LO)).


VAM AVOND 6 DECEMBER IN PLAATS VAN 5 DECEMBER

In verband met sinterklaasavond is de wekelijkse vamavond niet op 5 december maar op dinsdag 6 december. U kunt uw kerstversiering meenemen zodat we een kerstsfeer kunnen scheppen. We kunnen dan ook afspraken maken over de PACC.AMERSFOORTS SUCCES IN VERON SSB VELDDAG

In het decembernummer van het Electron is de uitslag van de VERON SSB Velddag bekend gemaakt. Hieronder een citaat (zie Electron, pagina 532)

De resultaten
De MM-sectie werd ook dit jaar gewonnen door PI4ZI. De crew wist met het maken van 601 QSO’s hun tegenstander PI4D binnen deze categorie ruim voor te blijven. Maar opvallend is wel de prestatie van het MOST-station uit Amersfoort. Op het moment dat het team van PI4AMF de zender uitzette bleek dat er 147 multipliers waren gewerkt! Een aanzienlijk aantal meer dan bij PI4ZI, dat op 112 multipliers uitkwam. Door het werken van zoveel multipliers bereikte PI4AMF een hogere score dan de MM-groep van PI4ZI: congrats PI4AMF!

Op de genoemde pagina zijn tevens twee foto’s te zien van de activiteit. Op één foto zien we Adriaan PA1LIO die met twee tuinstoelen midden in het weiland actief is met zijn zender, aangesloten op een accu. Op de andere foto is de antenne setup te zien én de tent waarin Frans PC2F deelnam aan de VHF contest (die hij in zijn klasse overigens ook won!)PJ2/PA3EYC: KEEP CALM AND COOL

PJ2/PA3EYC houdt zijn KX3 en amplifier met zwaar materieel koel. Maarten (PA3EYC) laat vanaf zijn vakantie-QTH weten dat hij al diverse leden van de afdeling heeft kunnen werken.
Maarten: “Het is zo warm dat de 100 watt amplifier af en toe flink warm wordt. Om hem een beetje koel te houden, zijn dan ook drastische maatregelen genomen.” Nu maar hopen dat de KX3 niet van de tafel waait.
Maarten is nog een aantal dagen op Curaçao en veelal, holiday-style, actief in CW.
Luister <hier> naar een geluidsopname (17m CW) van PJ2/PA3EYC.

GESLAAGD VOOR AMERIKAANS ZENDEXAMEN

Dit weekend zijn er door Volunteer Examiners van de ARRL weer examens afgenomen voor het Amerikaanse zendexamen. Kandidaten uit verschillende delen van het land kwamen naar het gebouw De Sociëteit in Ermelo om examen te doen. Vanuit de regio Amersfoort gingen ook twee kandidaten op examen: Bert Piërlôt en Gerard Hol (PD0PIW).
Gerard: “Volgend jaar ben ik tijdens de PACC in Amerika. Toen ik hoorde dat het mogelijk was om in Nederland het Amerikaanse examen te doen, ben ik samen met Bert aan de studie begonnen. Het lijkt mij namelijk leuk om vanuit Amerika ook echt met Amerikaanse roepletters aan de PACC mee te doen. De afgelopen maanden kwamen Bert en ik minimaal 4 keer per week samen om te studeren en examens te oefenen. In het begin was het wat lastig om al die Engelse termen goed te snappen en te onthouden. Maar de techniek blijft natuurlijk gewoon hetzelfde als wat ik voor mijn Nederlandse machtiging heb geleerd.”
Dat alle inspanning niet voor niets is geweest bleek aan het eind van de examensessie. De Amersfoorters zullen binnenkort bericht vanuit Amerika ontvangen met hun Amerikaanse roepletters.
Het volgende Amerikaanse examen in Nederland wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017 gehouden, in de regio Oost-Nederland. PD0PIW wil nog wel een tip meegeven aan toekomstige kandidaten: “Maak gebruik van websites en apps waar je voor je examen kan oefenen, zoals bijvoorbeeld www.aa9pw.com.
Een examenkandidaat afkomstig uit Breukelen vult aan: “En voor alle onderwerpen zijn er op YouTube filmpjes te vinden, waarin wordt uitgelegd hoe het zit. Dat is echt iets waar we voor de opleiding van kandidaten in Nederland nog wat van kunnen leren!”GESLAAGDE VERKOOPAVOND IN AMERSFOORT

Wie op zoek was naar een koopje, was op vrijdag 11 november op de goede plek tijdens de jaarlijkse verkoping van de afdeling Amersfoort. Niet alleen de opkomst was traditioneel groot, ook het aanbod was weer ruim en divers. Veilingmeester Koos (PA3BJV) moest er flink het tempo in houden om alle zaken ‘aan de man’ te brengen. Dat de ingebrachte stukken gewaardeerd werden door de aanwezigen, bleek wel uit het feit dat bijna geen artikel onverkocht bleef.
Of dat kwam doordat de aanwezigen in de zaal bij aanvang volgestopt werden met chocolade (het was immers Sint Maarten) en daardoor goedgestemd waren of doordat de veilingmeester soms de geringste beweging van mensen als (bindend) bod zag weet ik nog steeds niet. Wat ik wel weet is dat ik de volgende dag aan mijn XYL heb moeten uitleggen dat ik ook niet precies snap hoe het zo is gekomen dat de bagageruimte in de auto zo vol is geraakt…
Wie ook wat moest uitleggen, was de amateur die per abuis de laptop van zijn XYL bij zijn te verkopen spullen had gelegd. Gelukkig is dat allemaal nog goedgekomen en werd de dag na de verkoping de laptop weer terugbezorgd bij de eigenaresse.
Met een mooie opbrengst (10% van de verkoopprijs kwam ten goede aan de afdeling) werd de avond ruim na 23.00 uur afgesloten. Een avond waarop weinig mensen met lege handen naar huis gingen!

LUISTER UIT NAAR PJ2/PA3EYC

De komende weken is ons afdelingslid Maarten (PA3EYC) actief vanaf Curacao. Maarten laat weten dat hij vooral in CW actief zal zijn, maar het maken van een sked in Phone is ook mogelijk.
Diverse websites hebben inmiddels aandacht besteed aan de ‘holiday-style dxpeditie van Maarten. Zo meldden bijvoorbeeld het Italiaanse DXcoffee.com, het Russische DXnews.com, het Engelse DX-world.com en het Spaanse Radioaficion.com de aankomende activiteit van PJ2/PA3EYC.
Lukt het je om Maarten te werken? Stuur dan vooral geen QSL-kaart, maar bevestig je verbinding in Clublog. Je ontvangt dan automatisch, via het bureau, je QSL-kaart.REGIOBIJEENKOMSTEN WEER ACHTER DE RUG

Eerder deze week vonden de Regiobijeenkomsten van de VERON weer plaats. Tijdens deze bijeenkomsten komen bestuursleden van verschillende afdelingen bij elkaar om, onder leiding van één of meerdere HB-leden, het wel en wee van de vereniging te bespreken. Namens onze afdeling waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) aanwezig.
De bijeenkomst waar Amersfoort bij aansluit werd gehouden in Apeldoorn, onder leiding van de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Chris van den Berg (PA3CRX). Tijdens de avond kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de voortgang van diverse lopende ICT-projecten, zoals het recent gelanceerde VERON-forum en het ledenadministratiesysteem (VAS). Maar ook welke stappen het HB heeft ondernomen om onderwerpen die al (te) lang bij het amateuroverleg liggen weer in beweging te krijgen. Tijdens de DvdRA meldde de Algemeen Voorzitter hierover al: “Tijdens het gehouden Amateur Overleg is door de voorzitter (van het Amateur overleg) excuus aangeboden voor de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken gewerkt kan worden.”
Tijden de Regiobijeenkomst kregen we te horen dat dit geen loze woorden zijn, maar dat een aantal dossiers nu ook echt opgepakt worden. Zo wordt ‘as we speak’ door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het AT, de VRZA en de VERON gewerkt aan het voorstel dat moet leiden tot uitbreiding van de mogelijkheden voor radio-amateurs met een novice (N)-registratie.
Ook de beperkingen die vanaf 2017 in de 60 meter band worden doorgevoerd kwamen ter sprake, omdat de besluitvorming hierover op wereldwijd niveau heeft plaatsgevonden (in het (WRC-2015) kan de VERON hier geen protest tegen indienen.

EMC-specialisten in de regio
Tijdens de bijeenkomst werd ook het voornemen tot het benoemen van EMC-specialisten in de afdelingen gemeld. Deze EMC-specialisten krijgen ondersteuning in de vorm van opleiding en materialen om storingen op te sporen. De EMC-commissie zal hierover binnenkort nadere informatie sturen, welke we uiteraard met onze afdelingsleden zullen delen.

VerenigingsRaad 2017
Tijdens de bijeenkomst werden ook de tijdslijnen voor de VerenigingsRaad 2017 gedeeld. Heb je een voorstel dat je tijdens de VR (in april) wil indienen? Stuur het dan vóór 1 januari a.s. op aan de afdelingssecretaris Gert (PA2LO).

Gert (PA2LO)EERSTE INTER-MUNICIPAL QSO NIJKERK AMERSFOORT MET GLOEILAMP EEN FEIT

Het eerste Inter-Municipality (Nijkerk-Amersfoort) QSO met een gloeilamp is een feit! PA3EYC heeft een CW en SSB QSO gemaakt op 10m met 10W en een 12V/21W gloeilamp als antenne.
Onder het motto: ‘Alles werkt’, beschrijft Tom N6BT in het boek “Array of Light” hoe hij alle continenten gewerkt heeft met 100W op 10m met een 150W gloeilamp als antenne. Hij heeft zelfs met een aantal lampen een antenne array gemaakt. Vandaar de titel van het boek.
Maarten geeft aan: “Omdat wij van experimenteren houden en de KX3 zich uitstekend leent voor het doen van experimenten, moest ik dat natuurlijk uitproberen.” En met succes. Maarten laat weten dat hij mogelijk meer QSO’s met een gloeilamp als antenne zal maken.OPBOUW VAKWERKMAST BIJ GERT (PA2LO)

Iets meer dan drie maanden geleden maakten we melding van een fraai staaltje teamwork binnen de afdeling: het demonteren van de mast van wijlen Jaap PA0JD. De mast werd na de demontage vervoerd naar zijn nieuwe bestemming: het QTH van onze secretaris, PA2LO.
Na het verkrijgen van de bouwvergunning, werd daar met de hand (!) een flink gat gegraven. Ruim 6 kuub aan zand werd met de kruiwagen afgevoerd. De laatste week van september kwam de betonwagen langs en werd het gat weer gevuld. Nu, eind oktober, is het beton voldoende uitgehard.
Samen met Edwin (PA1EDL) werd de mast dit weekend aan de kantelbok bevestigd om vervolgens door Mariëtte (KJ4UUS) - voor de eerste keer op zijn nieuwe locatie - naar staande positie te lieren. Daar staat hij nu, naast de bestaande mast. Is het geen plaatje? Een droom voor een zendamateur en een aanwinst voor de omgeving!
Voordat de ‘nieuwe’ mast echt in gebruik genomen kan worden, moet er nog het nodige worden gedaan: de mast wordt voorzien van een nieuwe lier (de oude was verroest), diverse kabels worden vernieuwd en een zwaardere rotor zal worden geplaatst. Daarna wordt de antenne uit de oude mast overgezet, waarbij tevens een Optibeam OB-4030 (30 en 40 meter band) wordt toegevoegd. Daarna wordt de ‘oude’ antennemast (2x6m AVS techniek Heavy Duty kokermast) gedemonteerd. Ook hierbij helpen verschillende handjes uit onze afdeling. Een mooi voorbeeld van hoe leden van een afdeling met elkaar een klus klaren!MOBIELE MAST VAN DE AFDELING IN ONDERHOUD

De mobiele antennemast van de VERON Amersfoort is tot nader orde niet inzetbaar in verband met onderhoud aan de mast.
Frans (PC2F) laat weten: “De mast ligt uit elkaar. We halen al het oude vet eruit en er komt een nieuwe kabel in. De oude, verroeste kabel is volledig op gestookt en is vastgelopen in het draaimechaniek. Dit onderhoud was hard nodig!”
Een paar foto’s van de binnenkant van de mast vind je hieronder.

VERSLAG OKTOBER LEZING OVER DXPEDITIES DOOR RONALD (PA3EWP)

Deze avond hield een van Nederlands actiefste dx-er, Ronald Stuy (PA3EWP) een lezing over een van zijn recente DXpedities. Aan de hand van beeldmateriaal nam hij ons voor de pauze mee naar de Marquesas eilanden, een groep vulkanische eilanden in Frans-Polynesië waar hij in maart 2016 samen met Ernoe (DK2AMM), Hans (DL6JGN) en Tom (GM4FDM) TX7EU activeerde. Marquesas is een van de meest afgelegen plekken in de wereld, gelegen op ongeveer 1.371 km ten noordoosten van Tahiti en ongeveer 4.800 km afstand van de westkust van Mexico, het dichtstbijzijnde gelegen vaste land.
Nadat Ronald in het eerste deel van de lezing de toehoorders enthousiast had gemaakt om (meer) DX te werken, verklapte hij in het tweede deel van de avond de geheimen hoe je dit het beste kan doen.
Iedereen ging dus op het eind van de avond naar huis met een mooi verhaal én tips om zijn of haar operating practice te verbeteren.


WEAK SIGNAL KEY IN RADIOASTRONOMIE

Tijdens de eerste lezing van het nieuwe seizoen nam Andries Boone, bestuurslid van de sterrenwacht Midden-Nederland en radiozendamateur (PA0ABY), ons mee in de wereld van de radioastronomie. Hij vertelde aan de bezoekers over de inspanningen van de werkgroep Radioastronomie. De werkgroep, volgens Andries bestaande uit individuen met ieder hun eigen specialisme, is sinds enige tijd bezig met het maken van een radiokaart van de Melkweg. Dit alles gebeurt op basis van zeer zwakke straling die plaatsvind op de frequentie 1420,405 MHz, overeenkomend met een golflengte van 21,1 cm. Dit wordt ook wel de waterstoflijn genoemd.
Andries liet zien dat de werkgroep daarvoor gebruik maakt van minimale middelen: “in Amersfoort hebben we niet de beschikking over een schotel zoals in Dwingeloo”. Nee, de schotel die de werkgroep Midden-Nederland gebruikt “moet door de deur kunnen” en wordt verplaatst op een eenvoudig statief dat normaal onder een telescoop zit.
Toch is het onlangs gelukt om de eerste waarnemingen van de 21 cm waterstoflijn te doen. Tot grote opluchting van de werkgroep, want volgens Andries had de werkgroep het al bijna opgegeven. Het project heeft dan ook bijna een jaar geduurd voordat er zichtbaar resultaat was.
In het verhaal ging Andries ook in op de overeenkomsten en verschillen tussen wat radio-amateurs doen en waar de radiotelescoop-belangstellenden mee bezig zijn. Vooral in het weaksignal deel zit er veel overeenkomst, maar ook in het gebruik van software en hardware.
De powerpoint van de presentatie wordt nog ter beschikking gesteld op deze website.


DE SSB-VELDDAG: EEN GEVECHT TEGEN DE ELEMENTEN

Op 3 en 4 september vond de VERON SSB Velddag contest plaats. Ook de afdeling Amersfoort was weer van de partij met de roepletters PI4AMF/p. De dagen voor de velddag had de crew al gezien dat de condities, op zijn zachts gezegd, uitdagend zouden worden. Daarom werd via e-mail al snel een plan de campagne gemaakt. Focus op de lagere banden, dat was ons strijdplan. Alleen…dan moet je daar wel antennes voor hebben natuurlijk.
Dus ging Tijmen (PA3GRM) aan de slag met een vertical voor 80 meter met elevated radialen, Adriaan zorgde voor een kite-antenne voor 20 en 40 meter en Gert (PA2LO) zette een top-loaded vertical voor 160 meter in elkaar. Ook de antenne-aanhanger van Maarten (PA3EYC) kon weer ingezet worden, dus daar werd een 3 elements yagi voor 10, 15 en 20m in gehangen.
In de Arkemheense polder in Nijkerk werden rond 11.00 uur op zaterdagochtend de antennes opgesteld. Iets voor de starttijd van de velddagcontest was alles klaar en konden de eerste QSO’s in het log gezet worden. Dat was gezien de condities hard werken. Zaterdag werd PI4AMF/p bemand door Gerard (PD0PIW), Adriaan (PA1LIO), Tijmen (PA3GRM), Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO). Ook Mariëtte (KJ4UUS, de XYL van Gert) was van de partij en kroop achter de set om voor de eerste keer in haar leven deel te nemen aan een contest. Henriëtte, de XYL van Maarten zorgde voor een heerlijke maaltijd.
Met volle magen konden de operators weer vol energie aan de slag. Toen de banden om 2.45uur ‘leeg gewerkt’ waren, zocht iedereen zijn tentje op voor een paar uurtjes slaap. Letterlijk een paar uurtjes, want rond 5.30 uur zaten de eerste operators al weer achter de set. Waar het weer op zaterdag heel aardig was, begon de zondag stormachtig met flinke regelval en een aantal flinke klappen onweer. Gezien de omstandigheden besloot de crew om toch maar even de stekkers uit de apparatuur te trekken. Niet zo heel erg, want dat gaf tijd om in de buitenlucht even een eitje te bakken en deze met de versgebakken broodjes op te eten.
Rond het middaguur klaarde het op. Op dat moment kwamen ook Hans (PE1KWH), Peter (PC3M) en Rudy (PD0ZRY) de velddag versterken. En omdat de condities iets aantrokken, was het fijn om een paar verse operators achter de radio te hebben zitten. Om 15.00 uur was de velddag ten einde en kon het voorlopige eindresultaat bekeken worden: ongeveer 600 QSO’s in het log!
De zelfgemaakte antennes hebben prima resultaten neergezet. Waar we vooraf wat sceptisch waren over wat we op 160 m zouden kunnen loggen – de combinatie velddagcontest, zomerperiode en phone is niet echter een succesformule – waren we blij verrast met welke stations en DXCC’s op deze band in het log zijn gezet. Over enige maanden wordt bekend welk resultaat de crew van PI4AMF tijdens deze velddag heeft neergezet ten opzicht van andere deelnemers. Wat het ook wordt: het was ondanks alle uitdagingen weer een feest om mee te mogen doen.


Adriaan (PA1LIO) zorgde voor een kite-antenne
voor 20 en 40 meter, welke hier wordt uitgeprobeerd.
UIT DEN OUDEN DOOSCH
video's van PA6KEI (1979) en JOTA (1983)

John PA0ETE heeft unieke beelden online gezet van PA6KEI welke zijn opgenomen tijdens een evenement in ondermeer de Flint in 1979. De opnames zijn hieronder te bewonderen en gemaakt op 8 mm film, zonder geluid en afkomstig van Hans (PA3AYW). Van dit evenement heeft Godfried (PD0DDR) foto's gemaakt, deze kunt u <hier> vinden.
Ook heeft John op zijn YouTube kanaal een video gemaakt door Hans geplaatst over de Jota 1983 bij de Scouting Soekwa en Scouting Cay-Noya.
Wellicht herkent u nog enkele afdelingsleden in de beelden.Raphael (PD0RAF)23 CM RELAIS PI6AMF ONDER HANDEN GENOMEN

Op 19 juli is het 23 cm relais vervangen door een exemplaar met een betere gevoeligheid. Hij was wel goed te horen maar niet altijd goed te werken. Dit kwam door de ongevoeligheid van de ontvanger.
De huidige heeft een pre-amplifier die er voor zorgt dat de ontvangstgevoeligheid is verbeterd. Helaas zit er nog een foutje in de software waardoor met een laag vermogen signaal de zender afschakelt. Dit wordt binnenkort verholpen. De ‘roger beep’ eindtoon geeft aan hoe je bent ontvangen door het relais.
Met een ‘app’op je telefoon bv. Audio Frequency Counter van Keuwsoft kan men de frequentie in Hz meten. Via de tabel of grafiek kan men zien in micro Volts het signaal aankwam bij de ingang van het relais. Zo kan je verbeteringen of verslechteringen ontdekken in je zend installatie.
Om je ontvanger af te regelen kan men een 1 kHz generen met het relais. Dit kan door een DTMF 1 toon te sturen. Dan gaat het relais aan met een 1 kHz toon. Dit duurt tot de volgende call-gever. Of met een DTMF 2 toon kan dit weer worden uitgezet.

Erik Kroon (PE1RQF)TEAMWORK: LEDEN VERON AMERSFOORT VERPLAATSEN MAST

Zaterdag 16 juli leek het erop alsof leden van de VERON Amersfoort aan een teambuildingsactiviteit deelnamen. Jan (PD0AUQ), Edwin (PA1EDL), Rient (PA3GXP), Gerard (PD0PIW), Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) zorgden voor demontage van de antennemast in Woudenberg.
De mast van wijlen Jaap (PA0JD) diende uit de achtertuin verwijderd te worden. Geen eenvoudige klus omdat er maar twee manieren waren om de mast te verwijderen: óf een kraan huren om hem over het huis heen te tillen óf creatief met vereende krachten de mast over de achtergelegen gracht heen krijgen.
Het zelfvertrouwen van de afdelingsleden was groot genoeg om de uitdaging van de “antenne-over-de-gracht-op-mankracht” aan te gaan. Zo gezegd zo gedaan. Om strak 10.00 uur zaten de amateurs aan de koffie, waarbij onze gastvrouw tevens zorgde voor een goed gesmeerde plak krentenmik. Dit alles onder het mom van “op een lege maag kan een mens niet werken!”
Daarna was het de handen uit de mouwen: het afkoppelen van de elektrische lier, de mast laten zakken, heel veel bouten losschroeven (de man met de grote houten hamer kwam hierbij goed van pas) en voor we het wisten was de grootste uitdaging daar: het over de gracht heen werken van de mast.
Rient, Jan en Maarten hadden hiervoor een ingenieus plan uitgedacht. Misschien wel tot hun eigen verbazing werkte dat plan zo goed dat de mast binnen de kortste keren aan de overkant lag. En in bijna nog minder tijd lag de mast op aanhanger die vakkundig door de QRP van Koos en Hilde werd bestuurd.
Een team met professionals had de klus niet beter kunnen klaren dan onze eigen Amersfoortse OM’s. De demontage ging zelfs zo snel dat de soep nog niet warm was voordat de mannen alweer wilden vertrekken. Gelukkig bleken twee bouten van de kantelbok zo vast te zitten dat er toch nog wat tijd verloren werd… Uiteindelijk werd de soep dan toch ook zo heet gegeten als ze opgediend werd. Vervolgens ging de mast op transport naar zijn nieuwe locatie bij PA2LO. Daar zal de mast, nadat er eerst een paar kuub beton in de grond zal worden gestort, over enige weken weer in vol ornaat overeind komen te staan. Ook het uitladen van de mast ging als een zonnetje. Binnen 10 minuten na aankomst zaten de noeste arbeiders dan ook aan de “broodjes vette hap”. Kortom, we kijken terug op een geslaagde operatie die ook nog eens heel leuk was om met z’n allen te doen!

NIEUW BAASJE VOOR OUDE QSL-KAARTEN

Medio 2009 werd ik een onbenoemde QSL-manager voor PI4AMF. Ik trok mij namelijk het verhaal van Klaas (PD0ZX) aan en dat van die bijna 3000 QSL ontvangen kaarten die op het clubstation lagen. Veel QSL-kaarten waren niet beantwoord en sommige zaten zelfs nog in een enveloppe inclusief een “SAE en Green Stamp”(*). Als dat zo door ging zou PI4AMF “black listed” raken onder DX-ers en dat wilde we toch niet?
Zo werden er 10.000 nieuwe PI4AMF QSL-kaarten besteld bij een goedkope reclamedrukker, waar Klaas nog een adresje van had. Om kort te gaan die QSL-kaarten achterstand is helemaal verwerkt, maar daarna stond er bij mij op zolder wel een doos met ruim 3000 behandelde QSL-kaarten, die ik graag kwijt wilde. QSL-kaarten met een naam van de operator erop gingen naar de desbetreffende persoon. Wat er toen nog overbleef was toch nog aanzienlijk.
Gelukkig kwam er vanuit onverwachte hoek “hulp”. In de krant las ik een stukje “wie kan mij helpen aan ansichtkaarten?” die zouden gaan dienen voor een gespreksonderwerp project voor mensen met geheugenproblemen. Gelukkig wilde die organisatie wilde ook onze “ansichtkaart like” QSL-kaarten hebben. Dat zijn QSL-kaarten met een landschap, eiland of stadsaanzicht, maar ook met een boot, trein of vliegtuig erop. Voordat u ook alle QSL kaarten gaat schouwen op dit type QSL kaart; even wachten. Naar verluidt hebben ze met onze bijna 2000 kaarten voldoende gesprekstof, maar misschien gaat er ergens anders in het land ook een dergelijk project van start.
Tijdens het uitsorteren heb ik ook nog bijna 400 Nederlandse kaarten apart kunnen leggen voor het QSL museum van Gerard (PA1AT). Zijn aanmoedigende reactie op het postpakket uit Amersfoort geldt ook voor u “uit de afdeling”:

"Beste Eddy,
Hartelijk dank voor je gestuurde QSL-kaarten! Perfect. Leuke aanvulling. Komt er meer “los” in de regio, ik wil graag de QSL kaarten ontvangen.
Mijn voorkeur: PA0, PK, PI, PA6, NL, PA-SWL en hoe ouder hoe beter.
73 Gerard (PA1AT), beheerder Historische QSL collectie."

Eddy (PA0RSM


(*) SAE = self addressed envelopeGEZELLIGHEID IN FRIEDRICHSHAFEN

Ook dit jaar brachten weer diverse afdelingsleden een bezoek aan Ham Radio in Friedrichshafen.
Rudy (PD0ZRY) gaf tijdens een van de lezingen over het Brandmeister netwerk een toelichting op de totstandkoming van het dashboard, waar het nu staat en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Bezoekers konden bij de stand van Brandmeister verdere vragen stellen aan Rudy en andere betrokkenen bij het Brandmeister-project.
Andere leden (o.a. Jan (PD0AUQ), Gerard (PD0PIW), Edwin (PA1EDL), Gert (PA2LO) en Frans (PC2F)) bezochten de radiovlooienmarkt en het commerciële aanbod. Frans ging daarnaast ook nog ‘op examen’. Na vorig jaar al zijn Amerikaanse ‘technician’ en ‘general’ zendexamen te hebben gedaan, heeft hij dit jaar succesvol het hoogste examen gedaan. Vanaf nu is hij dus Amateur Extra. Detail: tijdens de PACC 2017 zal Frans vanuit Florida actief zijn met zijn roepletters W2PCF.
Een deel van de Amersfoortse groep heeft op zaterdag deelgenomen aan het diner van de EUDXF (European DX Foundation). Hier zijn de nodige contacten gelegd met bekende (en minder bekende) DX-ers en DX-jagers.
Het weer in Friedrichshafen was fantastisch. Edwin: ‘Op de heenweg, donderdag, hebben we de thermometer de 37 graden aan zien tikken. Ook tijdens de beursdagen zelf was het prima weer, alhoewel het vrijdag behoorlijk zweten was.’ Op vrijdagavond sloeg het weer in delen van Baden-Württemberg behoorlijk om: zware regen en onweer zorgden hier en daar voor aardverschuivingen en wateroverlast. Behalve wat blubber onder de schoenzolen leidde dat voor de groep gelukkig niet tot problemen.
Omdat op verschillende andere amateursites al overzichten te vinden zijn van wat nieuw was op de beurs, beperken we ons hier tot een kleine lijst met wist-u-datjes.


van links naar rechts: Dave (EI9FBB), Gert (PA2LO), Gerard (PD0PIW), Edwin (PA1EDL) en Frans (PC2F)
 

Wist-u-dat? Gert (PA2LO)


foto links: Gerard (PD0PIW) en Pietro Begali - foto rechts: Frans (PC2F) met behaalde Amerikaanse diploma


VERSLAG CW-EXAMEN IN BELGIË MET VIER KANDIDAATEN UIT ONZE AFDELING

Op 18 juni was het dan zover: samen met een viertal kandidaten vertrokken onze morse-instructeurs/-examinatoren naar België om daar het officiële het CW-examen 12 wpm af te leggen.
In Nederland worden geen officiële morse-examens meer afgenomen, hiervoor moet je naar Belgie als je op je Nederlandse registratiepasje de aantekening Morsetelegrafie “CW Included” wil krijgen.
Deze examens worden onder toezicht van het Belgische Agentschap Telecom (BIPT genaamd) afgenomen. Het daadwerkelijke examen afnemen gebeurt door de mannen van onze zustervereniging, de UBA en dat gebeurt op zeer strakke en serieuze wijze!
Onze vier kandidaten gingen al vroeg op pad om op tijd (14.00.uur) aanwezig te kunnen zijn. Ongeveer 16 personen namen deze keer deel aan het examen; een groot deel van de kandidaten kwam uit Nederland.
Na ruim 2 uur werken en wachten was het moment daar. Eerst werden de afvallers naar voren gehaald, dat waren voornamelijk Belgische mede-amateurs, die hier en daar nog wat te kort kwamen.
Het overgrote deelnemersveld is dan toch geslaagd. Zo ook de vier OM’s uit onze afdeling. Met veel applaus werden de certificaten overhandigd. Op de bijgaande foto’s kunt u zien wie er van onze groep de gelukkigen zijn.
Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen!

Namens de morse-instructeurs, Koos (PA3BJV)


Van links naar rechts: Johannes (PA1ALV), Hans (PF0H), Hans (PE1KWH) en Edwin (PA1EDL).


GERARD (PD0PIW) GESLAAGD VOOR ZIJN CW-EXAMEN

Op 16 juni is er een tweede ronde CW-examen geweest. Deze keer was het de beurt aan Gerard (PD0PIW).
Om 10.00 uur in de morgen is de Amersfoortse Examencommissie bestaande uit Hilde (PA3EKW), Ron (PA3DAM) en Koos (PA3BJV) naar Gerard gefietst om een zogenaamd “examen-op-locatie” uit te voeren. Na de koffie zijn we direct aan de slag gegaan.
Gerard had best wel last van de zenuwen, maar hij wist het toch te klaren. Na een ruim uur was het resultaat daar: geslaagd!

VERSLAG AFDELINGS-BBQ IN BUNSCHOTEN

Op vrijdag 10 juni werd de jaarlijkse afdelingsbarbecue gehouden. Rond de 40 amateurs, al dan niet vergezeld door hun partner, kwamen naar het clubstation in Bunschoten. Dankzij het mooie weer hoefde er dit jaar geen tent opgezet te worden: de BBQ kon volledig in de buitenlucht plaatsvinden.
Dat amateurs inventief zijn en van hergebruik houden, bleek ook nu weer: de organisatie had van pallets tafels gemaakt en die voorzien van tafelkleedjes gemaakt van afgedankt zonneschermdoek. Hoe simpel kan het zijn?
De slager had weer een smakelijk vlees-pakket samengesteld en Henny, de XYL van Rient (PA3GPX), had een lekkere verfrissende meloen-salade meegenomen. Prima geregeld dus. Aan koude drankjes was ook geen gebrek: de bezoekers konden zichzelf bedienen door deze uit de met ijs gevulde kuipen te halen.
Behalve met volle buiken, gingen sommige amateurs ook met een gevulde boekentas naar huis: een deel van de boekencollectie van wijlen OM PA0JD (Jaap Druijff) was voor de verkoop aanwezig. Menig amateur heeft nu dan ook voldoende ‘leesvoer’ voor de komende vakantiemaanden.

(Gevraagd: foto's van deze gezellige BBQ, deze kunt u sturen naar veronamersfoort (AAN) gmail.com.)PI4AMF/P ACTIEF IN DE IARU VELDDAG CONTEST

In het weekend van 4 en 6 juni was PI4AMF weer portable actief tijdens de CW Velddag contest. In de polder in Nijkerk was ook dit jaar weer een tijdelijk station opgebouwd. De generatoren ronkten, de mobiele mast met antennes stond te glimmen in de zon en de Elecraft KX3’s waren aangesloten. Aan de apparatuur kon het dus niet liggen (alhoewel de 160 m antenne bij het afstemmen nog even een eigen wil leek te hebben).
Om strak 17.00 uur werden de eerste QSO’s al gelogd. Mooie verbindingen met o.a. Australië en Indonesië stonden al snel in het log.
Waar hard gewerkt wordt, moet ook goed gegeten worden. Grillmaster Frans (PC2F) zorgde dan ook voor een smakelijke maaltijd. Foto's van dit evenement vind je <hier> (met dank aan Rinus (PA0RBA)).

Zaterdag 4 juni 2016 heeft de lokale omroep een leuk item gemaakt over de CW velddag waaraan PI4AMF/p heeft meegedaan. Maarten Bos (PA3EYC) en Frans de Bles (PC2F) leggen uit waarom de zendamateurs dit weekend uit hun shacks komen om ‘in de wilde natuur’ hun zenders op stellen.

Bron: RTV BunschotenGESLAAGDEN TELEGRAFISTEN 2E KLASSE

Zaterdag 4 juni 2016 deden Edwin (PA1EDL), Hans (PF0H) en Hans (PA1ALV) het Morse telegrafie Examen in Bunschoten met goed gevolg. Voor het aanzien van de voltallige Examencommissie werd daar het resultaat getoond van maanden, jaren noeste arbeid in deze leergang! Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

BEKENDE GEZICHTEN OP DE COVER VAN ELECTRON

Binnenkort ontvangen leden van de VERON weer een vers exemplaar van Electron. Voor veel amateurs, en in het bijzonder die van de afdeling Amersfoort, zullen de cover-modellen bekend voorkomen.

Deze maand heeft de redactie weer diverse onderwerpen samengesteld.

De fresnelzone
Een 2m-rondstraler aan de rand van een groot plat dak is richtingsgevoelig, en een gat van een meter in een muur is soms niet groot genoeg voor een 23cm-signaal uit een kleine antenne. Hoe zit dat, en wat heeft Augustin-Jean Fresnel daarmee te maken? Een artikel van Ruud Hooijenga (PF1F).

Voltmeter met logaritmische schaal
Het verband tussen de spanning over een diode en de stroom erdoor is logaritmisch. Harry Zaaiman (I2HZB) gebruikt deze eigenschap in een voltmeter met logaritmische schaal, en spaart zo een bereikenschakelaar uit.

77ste vergadering van de VERON VerenigingsRaad
Het verslag van deze vergadering plus het statusoverzicht van aangenomen VR-voorstellen 2008-2016.TERUGBLIK OP DE LEZING VAN MEI DOOR WIM (PA3DJS)

Op vrijdag 13 mei verzorgde Wim Telkamp het tweede deel van zijn lezing met dit keer als onderwerp antennes.
Op verzoek van de zaal werd nog even teruggegrepen op de eerste lezing over propagatie (zie verslag nieuwsbrief 165).
Antennes hoe zat dat nou ook alweer? Horizontaal en verticaal, hoog boven de grond of juist op de grond. Wim gaf weer op uiterst deskundige wijze een opfris cursus en/of bijscholing wat wel en niet werkt. Leer moment was zeker dat het belangrijk is de hoek die onze radiosignalen maken met de reflectielagen in relatie tot de frequenties en niet alleen de opstraalhoek van de antenne.
Kortom het was een buitengewoon leerzame lezing waar alle aspecten die met antennes te maken hebben aanbod zijn gekomen.

Frans (PC2F)


HOE STEMDE DE VR OVER DE INGEDIENDE VOORSTELLEN?

In onze huishoudelijke vergadering hebben we gestemd over de voorstellen die op de VR behandeld zouden worden. Op de VR is de stemming als volgt verlopen:

Voorstel 1 van afdeling Twente A40
Dit voorstel verzoekt het hoofdbestuur om zicht sterk te maken voor het vrijgeven van een deel van der 23 cm band voor N-amateurs voor amateur TV.
Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 2 van afdeling Leiden A28
Dit voorstel behelst het komen tot voorstellen om de statuten zo te wijzigen dat ook niet leden tot een afdelingsbestuur kunnen toetreden om een (dreigend) tekort aan afdelingsbestuurders op te vangen.
Dit voorstel werd afgewezen.

Voorstel 3 van afdeling Leiden A28
Met dit voorstel wil men het hoofdbestuur opdracht geven om i.s.m. de desbetreffende commissies de uitgifte van een “VERON kids Electron” als bijlage in de Electron, en in digitale vorm op de website en in social media te realiseren.
Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13
In dit voorstel wordt het hoofdbestuur opgedragen om zich in te spannen om het ATOF beleid zodanig te beïnvloeden dat moed niet langer gekoppeld worden aan een ATOF. Zonder dat het ten koste gaat van het aantal beschikbare frequenties binnen een bepaald dekkingsgebied.
Na uitleg van Bram van den Berg (PBØAOK), voorzitter van de WOO, over het feit dat er binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid gewerkt wordt, is dit voorstel ingetrokken.

Voorstel 5 van afdeling ARAC A21
Dit voorstel behelst hetzelfde als voorstel 1.
Dit voorstel werd ingetrokken, omdat het inhoudelijk hetzelfde is als voorstel 1.

Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23
Met dit voorstel wil men dat het hoofdbestuur zich inspant om meer ruimte in de bandplannen te creëren voor weak signal modes. Als voorbeeld worden de digimodes JT65 en JT9 gegeven en het conflict wat het bandplan voor 80 m geeft.
Na uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma (PAØSHY) werd het voorstel ingetrokken.KOOS EN HILDE SPORTEL BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE

Zaterdag 23 april zijn tijdens de VERON VerenigingsRaad onze afdelingsleden Koos Sportel (PA3BJV) en Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW) benoemd tot Lid van Verdienste.
Een benoeming tot Lid van Verdienste is een onderscheiding die sinds 1947 slechts 73 maal eerder is uitgereikt. Uitsluitend personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de VERON, komen in aanmerking voor de onderscheiding.
Wij zijn er trots op dat Koos en Hilde zijn toegevoegd aan de lijst van mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging en willen beide hiermee van harte feliciteren. Het is in onze ogen een zeer terechte uiting van waardering voor al het werk dat jullie belangeloos voor onze afdeling en de VERON in zijn algemeen (en daarmee voor het radiozendamateurisme in Nederland) hebben verzet.
Wij wensen jullie toe dat jullie deze onderscheiding vele jaren met trots mogen dragen.

Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter VERON Amersfoort (a03)
 


(zie ook de extra nieuwsflits)VERON AMERSFOORT CONTROLEERDE MEDE DE KASBOEKEN VAN DE VERON

Op 12 april hebben onze afdelingsleden Roel (PB0ACU) en Mariette (KJ4UUS) samen met een afvaardiging van de afdeling Hoogeveen de kascontrole uitgevoerd bij de algemeen penningmeester van de VERON, Peter de Bruijn PA3CWS.
Met Roel, onze eigen ervaren afdelingspenningmeester en met Mariette, die in het dagelijks leven werkzaam is als registeraccountant, hebben we twee specialisten afgevaardigd voor wie een boekhouding geen geheimen heeft.
Tijdens de Verenigingsraad (VR) op 23 april zal de kascontrolecommissie aangeven hoe de kascontrole is verlopen, of zij onregelmatigheden heeft aangetroffen en of zij de afgevaardigden kunnen adviseren om de penningmeester en daarmee het HB decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Ook volgend jaar zal onze afdeling deel uitmaken van de kascontrolecommissie. Als er afdelingsleden zijn die belangstelling hebben om de controle uit te voeren, dan kunnen zij zich aanmelden bij de afdelingssecretaris (PA2LO).TERUGBLIK OP DE LEZING VAN APRIL DOOR WIM (PA3DJS)

Op vrijdag 8 april organiseerde de afdeling een lezing over propagatie. De lezing werd verzorgd door Wim Telkamp (PA3DJS). In het dagelijks leven ontwerpt Wim o.a. antennesystemen voor diverse klanten, waaronder de overheid. Daarnaast geeft Wim advies en verzorg hij opleidingen op het gebied van Elektronica, Signaalbewerkende systemen en Mechatronica. Kortom: de afdeling had een specialist in huis.
Wim greep terug naar wat we in onze opleiding tot radio zendamateur hebben geleerd. Voor veel van de aanwezigen een “hoe-zat-het-ook-al-weer-precies-met-al-die-lagen” moment. Op een inspirerende manier van presenteren wist Wim de aanwezigen vanaf het opfrissen van deze basiskennis mee te nemen naar “de echte geheimen van” hoe onze antennesignalen zich gedragen binnen de propagatie. De activiteit van de zon, de verschillen tussen zomer en winter, de verschillen in opstraalhoek van een signaal, en wat we kunnen verwachten nu de huidige zonnecyclus over haar hoogtepunt heen is; het kwam allemaal aan de orde. Ook een gedegen uitleg over termen als sporadische-E, critical frequency, de maximum usable frequency (MUF) en lowest usable frequency (LUF) en wat aurora nu eigenlijk precies is kwamen voorbij.
Dat er over het onderwerp zoveel te vertellen is dat je dat moeilijk in een avond kan doen blijkt wel. Om 22.30 uur moesten we stoppen, terwijl Wim nog zeker nieuwe onderwerpen had kunnen aansnijden. Het goede nieuws is dat Wim volgende maand terugkomt. Dan ligt het zwaartepunt van de lezing op het onderwerp antennes.

CQ WPX SSB: PI4AMF WAS VAN DE PARTIJ

In de afgelopen weken is er door Klaas (PD0ZX) hard gewerkt aan veranderingen in het clubstation. Trouwe bezoekers zullen merken dat er afscheid is genomen van de Tentec Orion II en dat een Yaesu FT DX 5000 MP zijn intrede heeft gedaan. Ook van de Kenwood amplifiers is afscheid genomen. Deze zijn vervangen door versterkers van het merk SPE Expert.
Tijdens het paasweeekend is in de CQ WPX contest door een aantal operators proefgedraaid met de nieuwe opstelling. Het doel daarvan was om ervaring op te doen met de nieuwe combinatie. Ondanks dat niet de gehele 48 uur werd deelgenomen, zette PI4AMF ruim 1.700 QSO’s in het log. Daarmee verdiende de crew weer welkome punten voor de VERON afdelingscompetitie.
De komende periode zal er vaker aan contesten worden meegedaan. Daarmee wordt aan amateurs die meedraaien bij PI4AMF de mogelijkheid geboden om zich vertrouwd te maken met de nieuwe set.

Vers bloed welkom!
De afdeling kan altijd amateurs gebruiken die tijdens contesten willen meedraaien met PI4AMF. Het maakt daarbij niet uit of je een ervaren zendamateur bent of nog nooit aan een wedstrijd hebt meegedaan. Binnen de afdeling helpen we je graag op weg om - mocht dat nodig zijn - een goede contestdeelnemer te worden.
Heb je interesse om eens vanaf het clubstation mee te doen en vandaar te werken met een goede set, 400 watt en een superantenne (Optibeam OB17-4)? Denk dan niet: “ze hebben mij niet nodig” of “ik weet niet of ik het wel kan, dus ik meld me maar niet aan,” maar neem gewoon contact op met Frans de Bles (PC2F). Wat houdt je tegen?


PRE-EVALUATIE UITSLAG PACC

De voorlopige scores van de PACC zijn bekend. In de voorlopige score heeft PA85SVS een derde plaats in de Multi Operator Two Radio-klasse. Over een aantal weken weten we definitief of de afdeling Amersfoort wederom een top 3 score in de PACC heeft weten vast te houden.

1 PI4DX 1680742
2 PI4COM 1602945
3 PA85SVS 882570
4 PA6X 821615
5 PA6GR 818493


ZELFBOUW ARDUINO CW-DECODER GESTART

“Wanneer gaan we weer een keer wat aan zelfbouw doen?” Dat was een vraag tijdens de een van onze ledenavonden. Een uitdaging die Frans (PC2F) wel wilde aangaan: hij beloofde met een voorstel te komen. Een belofte is snel gemaakt, maar vervolgens begon het nadenken bij Frans: het moest iets worden wat we nog niet eerder gemaakt hadden. En amateurs mét en zonder zelfbouwervaring moesten eraan mee kunnen doen. En als we iets met moderne techniek konden doen zou dat ook wel fijn zijn; we doen immers aan zelfbouw om er iets van te leren, toch? Al snel kwam het idee om iets met een Raspberry PI of met een Arduino te gaan doen.
Een publicatie in het Electron gaf de doorslag: een zelfbouw cw-decoder op basis van een Arduino Uno met een door WB7FHC geschreven sketch (zoals een ‘programma’ voor een Arduino heet).
De decoder bestaat uit een Arduino, een LCD display van 4 regels x 20 karakters, een toon-decoder-IC, de 567 en een handvol kleine onderdelen. Als snel melden zich meer dan 15 afdelingsleden aan om mee te doen. Op basis van dit aantal is Frans onderdelen gaan inkopen. Het moest een betaalbaar zelfbouwproject blijven, dus Frans besloot om diverse onderdelen over te laten komen uit Azië. Na enige weken waren alle onderdelen in huis en konden de bouwers uitgenodigd worden. In twee groepen is deze week gestart met de bouw. Alle deelnemers hebben op de eerste bouwavond een bakje met alle onderdelen ontvangen. Na een toelichting over het bouwschema, de onderdelen en in het algemeen de mogelijkheden van een Arduino werden de soldeerbouten opgewarmd. De bouw is gestart! Over een paar weken weten we of alle deelnemers een werkend exemplaar in elkaar hebben weten te zetten. Stay tuned!
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON AMERSFOORT (a03)

Vrijdag 11 maart werd de eerste papierloze huishoudelijke vergadering van onze afdeling gehouden. Zendamateurs, althans in onze afdeling, kennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen aan het niet nutteloos verbruiken van papier bij, ditmaal werden alle agendapunten, inclusief de VR-voorstellen, op het digitale bord getoond. Wie dat wilde kon de stukken bij de secretaris op papier aanvragen, maar van dit aanbod werd geen gebruik gemaakt.
Voor de voorzitter was deze nieuwe vorm van vergaderen even wennen. Dit keer zat hij echt “voor”, aangezien de stukken achter hem werden geprojecteerd. In hoog tempo passeerden het verslag van de huishoudelijke vergadering 2015, het jaarverslag en het financieel verslag. Penningmeester Roel (PB0ACU) kon de aanwezigen vertellen dat het jaar met een batig saldo van 285,15 euro was afgesloten, een saldo dat met name te danken is aan de giften die de afdeling mocht ontvangen. De kascontrolecommissie bestaande uit Adriaan (PA1LIO) en Tijmen (PA3GRM) hadden hun best gedaan om gaten in de administratie te vinden, maar zoals we gewend zijn was ook in 2015 de administratie weer tot in de puntjes verzorgd door Roel.
Met 202 leden (stand per 1 januari 2016) is onze afdeling nog steeds een van de grotere afdelingen van de VERON. Voorzitter Frans (PC2F) haalde tijdens de vergadering aan wat de afdeling de komende periode van plan is. Daarbij stond hij ook stil bij de beleidsnotitie die door het HB wordt opgesteld en die tijdens de VerenigingsRaad in april besproken zal worden. Financieel staat de afdeling er goed voor, ondanks minder inkomsten door een lagere afdracht vanuit het HB en de lage spaarrente. De begroting voor 2016 werd door de leden dan ook goedgekeurd.
Dit jaar waren Roel (PB0ACU) en Maarten (PA3EYC) aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en de vergadering stemde dan ook met applaus in op de herverkiezing van beide OM’s.
Na de pauze werden de zes VR-voorstellen behandeld. Duidelijk werd dat onze afdeling ATV-minded is. De voorstellen om novice amateurs meer ruimte te geven op 23 cm om ATV te kunnen bedrijven werden met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Dat het HB zich moet inspannen om een dagelijks bestuur van een afdeling te regelen ziet men in Amersfoort niet zitten: het invullen van bestuursfuncties is een taak van de afdeling zelf. Adriaan (PA1LIO) en Jan (PD0AUQ) zullen de afdeling tijdens de VR op 23 april gaan vertegenwoordigen.
Nadat de VR-stukken behandeld waren, was het tijd voor de rondvraag. Daar werd onder andere aandacht besteed aan het late publiceren van de notulen van het Amateuroverleg en aan de procedure rond de (ver-)huur van materialen van de afdeling, waaronder de antennekar. Nadat er geen vragen meer kwamen, sloot de voorzitter de vergadering af en was het tijd voor onderling QSO onder de slogan “Gezelligheid, kent geen tijd!”

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

PA85SVS VOOR NU QRT

Op 29 februari was de laatste dag van het activeren van PA85SVS. Althans . . . voor voorlopig. Wellicht dat we later in het jaar nog een keer terugkomen met de roepletters.
In totaal werd tijdens het gebruik van de call met meer dan 2.500 unieke calls een verbinding gemaakt, uit 58 DXCC’s.

Voor de statistieken:
CW : 1782
PSK31 : 5
PSK63 : 97
RTTY : 187
SSB : 1306
Totaal : 3377 QSO's


Ik vond het leuk om te doen en hopelijk hebben we ook tijdens de PACC een goed resultaat behaald met deze call.

Maarten (PA3EYC)PA85SVS DRAAIT LEKKER MEE IN DE PACC

In het weekend van 13 en 14 februari deden amateurs van de afdeling Amersfoort mee met de PACC. Dit weekend werden de roepletters PA85SVS gebruikt om aandacht te geven aan het 85-jarig bestaan van “de blauwen”: SV Spakenburg.
Nadat in de afgelopen week alle zendontvangers en log-pc’s al nagekeken waren, werd op de vrijdag voor de contest het antennepark klaargemaakt. De crew maakte gebruik van een extra mast, waarin antennes voor 40, 80 en 160 meter werden bevestigd. Een goede keuze bleek achteraf: deze banden waren zeer productief.
Op zaterdag barstte het contest geweld los. De banden bleken in redelijk goede staat te zijn, zelfs op 10 meter was er voldoende activiteit te beleven. De prefix PA85 bleek in trekt te zijn, getuige de mooie pile-ups.

In het nieuws
De lokale pers was op de hoogte van de activiteiten die op de Haarbrug plaatsvonden: een groot deel van de middag was een cameraploeg aanwezig om een nieuwsitem te maken voor de lokale omroep. Binnenkort hopen we de opnames te zien. Ook de schrijvende pers was aanwezig.

Tegenslag
Ondanks de getroffen voorbereidingen was er geen sprake van een vlekkeloze contest: een condensator in het triplexersysteem begaf het op zaterdagmiddag, waardoor de crew een aantal aanpassingen in de planning moest doen. Maar, zoals het amateurs betaamt, werd deze tegenslag gewoon als technische uitdaging gezien en niet als ‘onoverkomelijk probleem’. Een andere uitdaging was een loggingcomputer die precies op een verkeerd moment had bedacht dat het een windows-update moest uitvoeren. Het gevolg was dat een van de twee stations geruime tijd uit de lucht was.

Resultaat
Dit jaar stond het meedoen aan de PACC vooral in het teken van training van nieuwe operators en het bekend maken van onze hobby in de regio. Dat doel is in ieder geval bereikt. Wat ook een ‘resultaat’ is, is dat de crew het naast het harde werken ook gezellig heeft gehad. De inwendige mens werd dan ook goed verzorgd (Hilde: bedankt voor de pindasoep!).
De komende maanden moet duidelijk worden of de afdeling ook dit jaar in de top van de klasse Two radio/Multi operator terecht is gekomen. De resultaten zullen gepubliceerd worden zodra ze bekend zijn.

Denkt u ook aan het afdelingsklassement?
Uw score telt mee voor het klassement door het nummer van de afdeling te vermelden. Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03), dus geen QSL-regionummer! De punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de afdeling (zie ook: http://www.dutchpacc.com). Logs moeten voor 00:00 UTC, 15 maart 2016 worden aangeleverd.
Let op: Het PACC-afdelingsklassement moet niet verward worden met de VERON- afdelingscompetitie. Punten behaald in de PACC worden niet automatisch meegeteld voor de VERON-afdelingscompetitie, maar moeten apart worden opgegeven op de daarvoor bestemde website!

<Hier> kunt u een videoverslag van RTV Bunschoten zien en nog meer lezen over de PACC in Bunschoten.
GEPASSIONEERDE LEZING OVER LUCHTVAARTCOMMUNICATIE

Op 12 februari luisterden ongeveer 60 bezoekers naar het gepassioneerde verhaal over de ontwikkeling van de luchtvaartcommunicatie door Wim van den Broek (PA0JEB). Wim is één van de vrijwilligers van de Radiokamer op het Aviodrome en heeft als zweefvlieger de nodige uurtjes in de cockpit doorgebracht.
Die passie was te merken tijdens zijn lezing. Wim nam ons mee in de geschiedenis. Van de eerste stappen in de communicatie, met sleepantennes en marconisten aan boord, de invloed van de oorlog op de ontwikkeling van de luchtvaartcommunicatie tot de ontwikkelingen waar we nu voor staan. Aandacht voor goed onderwijs waarbij de jongens en meisjes met goede hersenen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren en te ontwikkelen is van groot belang, gaf Wim aan.
Natuurlijk kon Wim het niet laten om de bezoekers ook te vertellen over het herbouwde Schiphol ’28 gebouw dat in Lelystad herbouwt is. Het oorspronkelijke gebouw werd in de tweede wereldoorlog door de Duitsers vernield en aldus Wim, zorgden de Engelsen er bij de bevrijding voor dat ook de laatste resten platgegooid werden.
Veel bezoekers gingen dan ook huiswaarts met niet alleen de door Wim overgebrachte kennis, maar ook met folders over het museum in Lelystad. Als de bezoekersaantallen de komende maanden daar stijgen, weten wij hoe dat komt!

Silent Key (in memoriam)

Op 23 januari 2016 is op 78-jarige leeftijd overleden, onze mede-amateur en afdelingslid

OM JAAP DRUIJFF (PA1JD)

Jaap begon vrij laat als zendamateur, hij was halverwege de vijftig toen hij op een camping in Spanje met het amateurisme in aanraking kwam. Daar kwam hij een al wat oudere Belgische zendamateur tegen. Deze had zijn apparatuur bij zich en door deze kennismaking raakte Jaap geïntrigeerd door de hobby. Kort daarna bouwde hij zijn eerste ontvanger, een ontwerp dat hij uit een tijdschrift had. Jaap was vooral actief met ATV en op de kortegolf.
Sinds 2005 was Jaap ziek. Een beenmergtransplantatie zorgde voor een duidelijke vooruitgang, maar genezen deed Jaap niet. Jaap en zijn XYL Dinie bleven ook in deze moeilijke jaren contact houden met de vereniging. Zo bezochten ze regelmatig de verenigings-BBQ ’s en daar genoten zij zichtbaar van.
Wij wensen familie en vrienden van Jaap sterkte bij het verlies.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03)
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter


(zie ook de overlijdensadvertentie)Silent Key (in memoriam)

“Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos.” Vol ongeloof hebben we kennis moeten nemen van het overlijden van ons afdelingslid

CAREL MOBACH (PC5M)

Hij overleed op 12 januari jl. en werd slechts 53 jaar.
Carel was al 38 jaar radiozendamateur en velen kennen hem als een vaste deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF; PI4GN, PC5T, PI4AMF en onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Op rustige wijze zorgde hij ervoor dat de contestsoftware en ook de hardware perfect werkten en was zowel in CW als in Phone een topklasse operator. Carel maakte van vele contesten filmpjes welke terug te vinden zijn op YouTube en zijn internetsite. Al tijdens een contest smede hij plannen hoe tijdens een volgende contest het resultaat nog beter zou kunnen.
Vorig jaar november raakte Carel bij het uitoefenen van onze radiohobby bij de opbouw voor de VHF Marconi CW contest ernstig gewond. Na een ziekenhuisopname van enige weken was hij thuis aan de beterende hand en vol goede moed bezig aan zijn verdere herstel.
Aan de contestcrew van PI4AMF liet hij voor de jaarwisseling weten uit te kijken naar de komende PACC, waarbij hij natuurlijk weer van de partij zou zijn. Het was dan ook een shock voor de vele radioamateurs die Carel kenden dat hij onverwacht na een ziekenhuisopname daar was overleden. Tijdens de crematieplechtigheid waren vanuit het hele land radioamateurs aanwezig om Carel de laatste eer te bewijzen en om elkaar en de nabestaanden te steunen in het verlies.
Wij wensen de nabestaanden en vrienden van Carel alle sterkte. Vergeten doen wij Carel nooit, maar missen des te meer.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03) en Contestgroep PI4AMF,
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter


(zie ook de overlijdensadvertentie - een in memoriam zal binnenkort op deze website verschijnen)Silent Key (in memoriam)

Op maandag 11 januari hebben we afscheid genomen van

OM GERRIT BUTSELAAR

Gerrit was een graag geziene man en kwam meestal op de jaarlijkse verkopingen van onze afdeling, daar zocht hij altijd naar onderdelen voor oude radio’s. Het opknappen van deze prachtige stukjes nostalgie was zijn passie. Hij was er goed in: het overgrote deel van zijn verzameling speelde weer nadat Gerrit zich er over had ontfermd. Behalve radio’s was hij in vroeger jaren ook bezig met klokken en fietsen, kortom het was techniek wat de klok sloeg.
Gerrit Butselaar was de vader van onze QSL-manager Peter (NL 5557) en Dolf (PE1AAP). Zij moeten het radiovirus al vroeg ontmoet hebben met zo’n vader.
We zullen hem missen, een markante man met oog voor detail. Wij wensen de familie Butselaar veel sterkte met dit verlies .

Bestuur en leden VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)
TERUGBLIK EERSTE VERENIGINGSAVOND 2016

Vrijdag 8 januari was de eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar. Een avond die in het teken stond van onderling QSO.
De voorzitter stipte in zijn openingswoord het volgende aan:

Zelfbouw
Er wordt dit jaar gestart met een gezamenlijk zelfbouwproject binnen de afdeling. Het wordt het nabouwen van het project van Johan (PA3GER), de Arduino CW decoder (http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/). Het is een niet moeilijk en goedkoop projectje qua componenten (alles verkrijgbaar op internet) en ook redelijk bedrijfszeker en leuk om zo de ervaring met CW op te frissen of te gaan opbouwen, voor zowel luister- als zendamateurs een aanwinst in de shack. Veel amateurs hebben zich deze avond bij Frans aangemeld om hieraan mee te doen. Heeft u interesse dan kan u zich bij hem aanmelden (ook over extra info over kosten en wanneer er wordt gestart met de bouw).

Contesten
Daarnaast zijn er plannen voor actieve deelname aan de PACC en zowel de CW- als de SSB-velddagcontest.

Speciale roepletters
Klaas heeft aangegeven dit jaar een speciale call te willen activeren, namelijk in het verband met het 85-jarig bestaan van SV Spakenburg.

VR-voorstellen
Vanuit de afdeling Amersfoort zullen er voor de komende VR geen voorstellen worden ingediend. Tijdens onze huishoudelijke vergadering in maart zullen we stemmen over de voorstellen die elders in het land zijn gedaan. In april zullen we de uitkomst van de stemming van onze leden vervolgens meenemen in de VerenigingsRaad (VR) zelf.

Er werd deze avond ook nog een video vertoond over Heard Island (VKoIR). Hierna werd er nog lang doorgepraat. Al met al een gezellig begin van het nieuwe jaar.

NIEUWJAARSREDE VAN DE AFDELINGSVOORZITTER

Beste leden van de VERON Amersfoort (a03) ik wens u, ook namens de andere bestuursleden, al het goede voor 2016. Wederom een jaar waar ik hoop dat velen van u de hobby van luister- of radiozendamateur een belangrijke rol in hun vrije tijdsbesteding willen en kunnen geven.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er binnen de afdeling Amersfoort een aantal dingen gebeurd die het vermelden waard zijn.
Ik denk aan de deelname van PI4AMF aan de PACC met als resultaat de 3e plaats, maar ook de activatie van de speciale roepletter PA90IARU waarmee Gert (PA2LO) in PACC op individuele basis de 1e plaats heeft behaald. Deze speciale call is later in het jaar nog meermaals gebruikt op individuele basis en in clubverband. Zeker vermeldenswaardig is de deelname door een aantal afdelingsleden aan de twee internationale velddagcontesten van de VERON (CW in juni en SSB in september). In beide gevallen vonden deze plaats op een weiland in de polder bij Maarten (PA3EYC) onder de call PI4AMF/p. In beide contesten heeft deelname geleid tot de 1e plaats, maar nog belangrijker het was die weekeinden ook erg gezellig met elkaar. Ook in 2016 zal de afdeling weer deelnemen aan de PACC, de twee velddagen, maar ook aan andere internationale contesten. Heeft u interesse mee te doen aan de PACC (13-14 februari), meldt u aan bij ondergetekende. Naast in clubverband kunt u gedurende het jaar individueel deelnemen aan allerlei contesten en zo voor de afdeling punten verzamelen in de VERON afdelingscompetitie. In 2015 hebben we hierin met elkaar een mooie 8ste plaats weten te bereiken in de eindstand.
Terugkijkende denk ik ook naar het verlaten, deze zomer, van de locatie waar wij onze maandelijkse afdelingsbijeenkomsten hielden naar een nieuwe plek “de Herberg” in de wijk Nieuwland. Hier houden wij nu onze bijeenkomsten (lezingen, jaarlijkse veiling en kerstbijeenkomst), in een uiterst plezierige omgeving! Bent u in de gelegenheid komt u dan langs, al is het maar voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten bij onze QSL-manager Peter (NL5557).
Afgelopen jaar zijn door Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), weer diverse vossenjachten uitgezet en dit zullen zij in 2016 naar verwachting ook weer gaan doen! Ik kan u aanraden een keer hieraan deel te nemen, naast de gezellige sfeer, waarin de organisatoren hun jachten opzetten, is het ook nog eens heel gezond om te wandelen in de natuur!
In 2015 is de verhuizing van de repeaters PI2AMF, PI3AMF en PI6AMF naar een nieuwe locatie voltooid en is er tevens naast PI1AMF een nieuwe tweede DMR-repeater PI1SPA binnen ons gebied (Spakenburg) geplaatst. Helaas zijn de PIxAMF repeaters tijdelijk buiten gebruik, ik hoop van ganser harte dat de collega amateurs, welke op vrijwillige basis deze repeaters in standhouden, deze spoedig weer in de lucht kunnen krijgen. Ook mogen we de ATV-repeater PI6ATS (Soest) niet vergeten, welke zorgt voor mooie beelden op onze amateurfrequenties. We zijn deze amateurs dankbaar dat zij zoveel moeite en tijd willen steken in het in standhouden van al deze repeaters.
Ook kan ik u van harte aanbevelen een van de VAM-avonden op maandagavond in Bunschoten te bezoeken. Op deze locatie worden ook de cursus N en F door Jan (PH7S) en de CW-cursus gegeven door Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM).
Al enige jaren zou ik graag zien dat wij een gezamenlijk zelfbouwproject binnen de afdeling gaan doen. Tot heden was het er nog niet van gekomen, maar in 2016 moet het eens voorzichtig van komen. Ik denk daarbij aan het nabouwen van het project van Johan (PA3GER0, de Arduino CW decoder (http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/). Het is een niet moeilijk en goedkoop projectje qua componenten (alles verkrijgbaar op internet) en ook redelijk bedrijfszeker en leuk om zo de ervaring met CW op te frissen of te gaan opbouwen, voor zowel luister- als zendamateurs een aanwinst in de shack. Het zou leuk zijn om samen met elkaar dit op te pakken. Heeft u interesse dan hoor ik het graag van u, het zou goed zijn om zo een van onze speciale modes, morse, welke erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed, extra aandacht te geven.
Er zijn weer allerlei activiteiten gepland in 2016 hierover wordt u op de internetsite van de afdeling Amersfoort (a03.veron.nl), PI4AMF.nl, de nieuwsflits of in de Electron (komt u ook) geïnformeerd. Heeft u zelf ook nog andere ideeën, meldt het ons, waar we kunnen zullen wij als afdelingsbestuur u helpen en/of ondersteunen.
Nogmaals wil ik iedereen die binnen de afdeling actief is en/of zich inzet bedanken en ik hoop dat u allen in 2016 veel radiovreugde mag hebben bij de activiteiten van de afdeling komend jaar.

Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter VERON Amersfoort (a03)OPNIEUW WINST VOOR CONTESTTEAM PI4AMF

In het Electron van januari 2016 is de uitslag van de VERON SSB-velddag 2015 gepubliceerd. In de MOST-sectie (Multi Operators Single Transmitter) wist PI4Amf/P de eerste plaatst te behalen. PI4AMF/p wist 668 QSO’s te maken. De nummer 2 in deze klasse maakte 426 QSO’s; het verschil was dus groot.
Electron: “Met de eerste plaats kreeg Amersfoort loon naar werken, gelet op de inzet een zo goed mogelijk antennepark op te bouwen.”
In het Electron staat uitgebreid beschreven van welke set-up de verschillende velddag stations gebruik hebben gemaakt.
Ook volgend jaar hoopt de afdeling weer mee te doen met de velddag. De CW velddag zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 juni 2016. Het Phone gedeelte zal op 3 en 4 september 2016 zijn.Nieuwsflits # 170 (.txt / .pdf) - november 2017

adressen bestuur/contactpersonen, algemene informatie en agenda 2016 / 2017


*) e-mail adres aanpassen (call@provider)
home / oudere berichten (2015 en ouder)