VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtSilent Key 2004

Silent Key (in memoriam)

In december is in zijn woonplaats Nijkerk overleden ons oud bestuurslid

JAN VAN DALUM (PA3ERI)

Jan heeft in zijn actieve tijd als zendamateur veel tijd gestoken in het verenigingswerk.
Daarnaast nam hij ook tijd om collega amateurs te helpen bij het behalen van de D- en C-machtiging, een periode waar zij met plezier aan terug denken.
Wij zijn als afdeling dankbaar voor het werk dat hij voor ons gedaan heeft.
Zijn familie wensen wij sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
H.Sportel (PA3EKW), voorzitter

Zoekt u andere overlijdensberichten?
Deze zijn terug te vinden op de 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 pagina's.


VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)