VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtSilent Key 2007

Silent Key (in memoriam)

Op 8 januari 2007 is overleden,

OM JOHANNES PATER (PA1HLC)

Han was altijd bereid om mee te werken aan grote evenementen, zoals de Dag voor de Amateur in Apeldoorn, voor dag en dauw op, om vijf uur in de morgen de weg op en dan de hele dag in touw tussen al die duizenden bezoekers, op een rustige en zorgzame manier deed hij zijn werk samen met de ploeg uit Amersfoort.
De allerbeste soep kwam uit de keuken van Han en Lia, in diverse soorten konden we hiervan smullen, tijdens de opbouw werkzaamheden van de PACC-contest, altijd in de kou soms vroor het meer dan 10 graden, Han kookte een emmer vol water om op het land te gooien en dan snel de grondpennen er in slaan om de masten te tuien.
Ook toen hij tot afdelingsamateur van het jaar 2002 benoemd werd, was de betrokkenheid en emotie van zijn gezicht te lezen. Het was voor de aanwezigen een genot om dit te zien.
Voor al dit mooie werk en de inzet, ook nog toen het allemaal niet zo makkelijk meer ging, zijn wij als VERON afdeling Amersfoort hem dankbaar en zullen we hem gedenken als een fijn en dienstbaar radiozendamateur.
PA1HLC is silent key, dat hij moge rusten in vrede.
Wij wensen de familie veel sterkte in de komende tijd.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Amersfoort,
Hilde (PA3EKW), afdelingsvoorzitterSilent Key (in memoriam)

Op 24 april 2007 is overleden ons oud-voorzitter van de afdeling Amersfoort,

OM HEIJMEN CEELEN (PA1HC ex PA3AGI)

Heijmen was een zeer actief lid van onze afdeling. Met zijn inzet binnen de vereniging heeft hij jaren lang kleur gegeven aan het bestaan van de VERON in Amersfoort. Als er een evenement of contest gehouden werd, dan was hij erbij met wijze raad en advies, ook in zijn huis waren we welkom met de apparatuur en buiten in zijn grote tuin stonden menigmaal grote experimentele antennes opgesteld, er werden dan metingen uitgevoerd en de nodige modificaties kwamen tot stand.
Als het koud en nat was, stond de koffie met broodjes klaar, dat alles verzorgd door zijn XYL Rie.
Ook voor de padvinderij, tijdens de JOTA, was hij er jaren lang.
Onze maandagavonden werden trouw door hem bezocht, als je wat te vragen had of een probleem op tafel legde dan kreeg je een goed en wijs advies. Voor al dit mooie werk zeggen wij oprecht, dank je wel Heijmen.
Met verdriet in het hart en tranen in de ogen moeten we afscheid van je nemen, moge zijn vrouw en kinderen de kracht krijgen om dit verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur van de afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), afdelingsvoorzitterSilent Key (in memoriam)

Op 17 juni 2007 is ons oud bestuurslid

OM JAN OVER (PA2JHO)

op 82-jarige leeftijd overleden.

Velen van ons zullen hem nog wel herinneren uit de Ronde van Amersfoort, waar hij de rubriek HF-informatie verzorgde. Ook
was hij een lange tijd regionale QSL-manager.
Jan was o.a. een fervent DX-er en daardoor veel op de HF-banden te vinden. Hij behaalde de nodige certificaten. In de avonduren was hij veelvuldig QRV en had jarenlang contacten met o.a. VE. In de vakantierondes was hij altijd een trouwe inmelder.
Jan was de laatste jaren niet veel meer QRV. Wij zullen zijn behulpzame opmerkingen en karakteristieke stem helaas niet meer kunnen ontvangen.
We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies
.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Evert Beitler (PA3AYQ)Silent Key (in memoriam)

Op donderdag 4 oktober 2007 is ons afdelingslid

OM NICO WEHRMANN (PA3BKU)

op 77-jarige leeftijd overleden.

Nico was een druk mens. In 1980 werd hij A-amateur toen nog vol in het arbeidsproces, een eigen zaak aan huis en dan radiozendamateur, dan kon je wat meemaken. Tussen de zaken door hoorde hij op de achtergrond de zachte geluiden van zijn ontvanger en vaak als er dan zo'n cw-signaaltje voorbij kwam dan was hij weg. Hup even achter de set en snel een verbinding in cw maken en vervolgens weer vlug naar de klant. Dat kon allemaal, want met zijn vriendelijke innemende lach wist hij zijn klanten te vriend te houden. Een fijne man aan wie je altijd hulp kon vragen, zo blijven we hem in onze gedachten bewaren.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitterSilent Key (in memoriam)

Donderdag 22 november 2007 is ons oud bestuurslid

OM JOOP LAGEMAAT (PA3FBU)

op 75-jarige leeftijd overleden.

Joop was gedurende vele jaren onze penningmeester, hij deed dit werk met grote passie en toewijding. Joop was zuinig op de centen en dat heeft de afdeling tot nu toe een stevige financiële ondergrond gegeven.
Ook was hij een gedreven zelfbouwer, op zijn zolderkamer is menig mooi stukje techniek tot stand gekomen, samen met enkele leden van onze afdeling en zijn schoonzoon ontwikkelde hij een hele serie handige amateur schakelingen.
De laatste jaren werd het wat stil om hem heen, ook door het overlijden van zijn vrouw en een wat slechter wordende gezondheid.
Wij zullen Joop in onze herinnering houden als een fijne en rustige man, die zeker zijn mening vertelde, maar ook goed kon luisteren.
Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitter

Zoekt u andere overlijdensberichten?
Deze zijn terug te vinden op de 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 pagina's.


VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)