VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtSilent Key 2000

Silent Key (in memoriam)

Op 18 april 2000 is overleden

OM ARTHUR FRANCISCUS DEKKERS (PA5AF / PZ5AF, voorheen PA3BRN).

Arthur was een bijzonder hartelijk mens, een enthousiast radioamateur en bovenal een goede vriend. Een zware slag trof hem en zijn gezin toen in 1994 zijn echtgenote Nita overleed. Tevens openbaarde zich spoedig daarna bij hem een slopende ziekte. Ondanks dit alles bleef hij optimistisch en enthousiast.
Een paar maanden geleden ging zijn wens in vervulling toen hij de roepnaam PA5AF kreeg toegewezen.
Arthur heeft voor onze afdeling lange tijd het afdelingsblad ’t Geruis gedrukt en op zijn terrein zijn we menigmaal gastvrij ontvangen voor een gezellige contest. Maar bovenal herinneren wij ons Arthur als een goede vriend.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het verwerken van de man die zij ook bovenal hun vriend noemen.

Namens de VERON afd. Amersfoort,
Heijmen Ceelen (PA1HC), afdelingsvoorzitter


Silent Key (in memoriam)

Na een ziekbed van 9 weken in het ziekenhuis, met veel wilskracht om te overleven is op 1 juni op 62-jarige leeftijd overleden:

ANNIE FRISCHALOWSKI-HOFLAND (PD0MKC).

Met het overlijden van Annie (PD0MKC) verliezen wij een vooraanstaand persoon in het verenigingsleven van het radio zendamateurisme en op het maatschappelijk vlak in het Soesterkwartier in Amersfoort waar zij vele jaren heeft gewerkt als maatschappelijk werkster.
Annie (PD0MKC) was een vrouw recht voor z'n raap, maar iedereen was welkom.
Wij wensen Heinz (PA3CPX) en zijn dochter, haar man en de kinderen heel veel kracht om dit zware verlies te dragen.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort


Silent Key (in memoriam)
 

Op 21 september 2000 is als gevolg van een ongeneeslijke ziekte overleden

WILLEM PETRUS JACOBUS ROOR (PE1LBW).

Willem was een radiozendamateur die met zorg en respect voor mede mens en apparatuur binnen de hobby bezig was, in vroegere dagen wist hij veel apparatuur en componenten om zich heen te verzamelen.
Ook was hij actief op de banden te horen tijdens de diverse contesten, er was altijd een hartelijk woord of een welgemeend advies van hem te krijgen, de laatste paar jaren werd het wat rustiger in de hobby voor hem, een drukke baan in zijn rijschool zorgde voor weinig knutsel tijd.
Helaas heeft Willem niet voldoende tijd gekregen om de A machtiging te behalen, hij heeft heel hard gevochten om de naderende rustige jaren mee te kunnen maken samen met zijn familie.
We zullen Willem moeten missen, slechts 61 jaren werden hem gegeven.
Wij wensen de familie heel veel sterkte in het dragen van dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afd. Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV).

Zoekt u andere overlijdensberichten?
Deze zijn terug te vinden op de 1978/1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 pagina's.


VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)