VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtSilent Key 1999-1977

1999
Silent Key (in memoriam)
 

Op 24 mei 1999 overleed geheel onverwacht

OM FRANS De FEBER (PA2RNI)

Voor velen in de afdeling en ver daarbuiten een begrip op het gebied van de elektronica- en telecomhandel. Frans begon zijn energieke leven als radio/zendertechnicus aan boord van de Mebo II. Het zendschip van Radio Noordzee International.
Na deze woelige jaren van heen en weer reizen en sleutelen, pakte Frans de radio zendhobby op en werd na enige tijd A-amateur met de toepasselijke roepletters PA2R(adio)N(oordzee)I(nternational). Ook veranderde hij van werkkring.
Hij kreeg een wat rustiger bestaan en daardoor veel tijd voor de hobby. Met name tijdens de vele JOTA’s bij de Scouting Soekwa Groep. Hij was op veel manieren de stuwende kracht achter deze happening. Een goede operateur die met vele scouts de banden afzocht naar JOTA stations.
De laatste jaren werden voor de hobby wat rustiger. Frans bouwde een bedrijf op en was overal te vinden waar wat te doen was op amateur gebied. Zelfs tijdens het VERON Pinksterkamp, zo vlak voor zijn heengaan, was hij aanwezig.
Een veel te kort leven, slechts 53 jaar mocht Frans worden. Wij verliezen in hem een vraagbaak en een handelsman. Moge hij rusten in vrede.
Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens de leden en bestuur VERON afd. Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)


1998
Silent Key (in memoriam)
 

Op 30 december hebben wij als afdeling Amersfoort afscheid moeten nemen van

JAAP VAN NIEUWKERK (PD0DBD / NL-8810)

Jaap was een actief mens met een warm gevoel, hij stond altijd voor je klaar.
Samen met zijn vrouw Janny was Jaap betrokken bij veel activiteiten binnen de VERON en de afdeling Amersfoort. Van 1986 tot en met 1993 was Jaap beheerder van de VERON bibliotheek en verzorgde in die functie de kopieservice en het uitlenen van boeken en documentatie. In 1988 werd Jaap door de VERON geëerd met de titel ’Amateur van het jaar’.
Jaap had nog zoveel plannen, die hij helaas niet meer kan uitvoeren. Wij wensen zijn vrouw Janny en kinderen Erik en Nesda veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens de afdeling Amersfoort Peter-Paul Hazelzet (PE1FFB / NL-7010)
Namens de VERON Bibliotheek George d’ Arnaud (PB4GA)1997
Silent Key (in memoriam)

Op 42-jarige leeftijd is op 1 januari 1997 te Soest plotseling overleden

OM FOLKERT FERDINAND STEENMEIJER (PE1LVW)

Fok was al geruime tijd actief binnen onze regio, veelal op 2 meter. Ook volgde hij de morse-cursus in Amersfoort. Wij zullen zijn inbreng en ideeën binnen de cursus missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Namens leden en bestuur van de VERON afd. Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde Sportel (PA3EKW), CW-cursus AmersfoortSilent Key (in memoriam)

Op 16 januari bereikte ons het droeve bericht aangaande het overlijden, op 78-jarige leeftijd, van

OM AD SPEK (PA3DGE)

Ad was bij de vele amateurs in onze regio minder bekend, hij was de laatste tijd niet zo vaak meer in de lucht wegens gezondheidsredenen. Toch zijn er velen die hem kenden, zeker de wat oudere OM's onder ons. Ad was in zijn betere jaren in CW als in phone te vinden op de HF-banden met zijn Nederlandse vrienden in Canada en in de regio tijdens de vele vakantie QSO's.
AD (PA3DGE) Rust in Vrede.
We wensen Annie en verdere familieleden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Amersfoort,
Naldo Wijvekate (PA3DRN), Koos Sportel (PA3BJV)1996
Silent Key (in memoriam)

Op 8 oktober 1996 overleed in de leeftijd van 73 jaar

OM JAN VAN WANDELEN (PA3DVS)

Jan was altijd actief met de hobby.
Hij was een rustige man, die niet op de voorgrond trad, maar wel wist waarover hij praatte.
We verloren in hem een bescheiden en goede vriend.
Op 14 oktober is hij begraven op de begraafplaats "Rusthof" te Amersfoort.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Namens leden en bestuur van de VERON afd. Amersfoort,
Joop Lagemaat (PA3FBU), penningmeester1995
Silent Key (in memoriam)

Naar wij thans vernamen is na een langdurig ziekbed overleden

OM B. VRIELINK (PA0DEB)

Zijn grote passie was DX met name richting Azië; waar hij in Indonesië en Iran lange tijd voor de KLM gewerkt heeft en als amateur als laatste als EP2BU in de lucht is geweest.
In Nederland is hij gedurende een groot aantal jaren vice-voorzitter van het PK-Comité geweest.
Bert is op 7 februari 1995 begraven op de begraafplaats Woudenberg in Zeist.
Wij wensen zijn XYL en QRP's heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

C.W. de Haan (PA3ARV), secr. Afd. Amersfoort,
J. van Drunen (PA0PKC), Conservator PK-ArchiefSilent Key (in memoriam)

Op 14 november 1995 is op 43-jarige leeftijd geheel onverwachts overleden

OM SANDER DIJK (PE1PMI / NL11450)

Wij hebben hem leren kennen als een hulpvaardig mens, op wie je altijd een beroep kon doen. Sander heeft slechts korte tijd mogen genieten van zijn grote hobby als radio-zendamateur.
Wij wensen zijn vrouw Coby en zijn kinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens de leden en het bestuur VERON-A03-Amersfoort,
Tom Brekelmans (PA3EIH)1993
Silent Key (in memoriam)

Op 6 december is op 62-jarige leeftijd overleden

OM JACOBUS JOHANNES VAN GASTEREN (PA3BXF)

Co was jaren lang actief met RTTY op de diverse banden, daarin vond hij zijn hobby-plezier samen met zijn vrienden binnen de regio Soest en Amersfoort. Regelmatig bezocht hij ook de verenigingsavonden in Amersfoort samen met zijn echtgenote Cock (PA3DAL).
De laatste jaren werd het contact met de regio wat minder, vanwege zijn verhuizing naar Culemborg. Toch zijn wij in Soest en Amersfoort hen beide niet vergeten.
Wij wensen Cock (PA3DAL) en de familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden VERON-A03-Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)Silent Key (in memoriam)

Op 27 december 1993 is plotseling overleden

BOY DE LEEUW (PA0BL, EX PK1BL)

in de leeftijd van 72 jaar. Hij woonde in Hoevelaken.
Veel amateurs zullen Boy herinneren als de man die ze over de drempel haalde van het zendexamen, die toch niet voor een ieder zo makkelijk te nemen is.
Hij is ook jarenlang medewerker geweest van ons mededelingenblad 't Geruis. De artikeltjes die hij hiervoor schreef waren praktisch en helder geschreven.
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte toe in de komende periode.

Namens bestuur en leden VERON-A03-Amersfoort,
Frank van Hamersveld (PA3DTX)1988
Silent Key (in memoriam)
 

Volkomen onverwacht is op 2 januari 1988 heengegaan onze radiovriend

PIET LIGTVOET (PA3BSN)

Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.
Hij was altijd een opgewekt persoon en had veel plezier van zijn grootste hobby, het zendamateurisme. Op deze wijze kon hij nog steeds contacten onderhouden met zijn oude vrienden ondanks de beperkingen van zijn leeftijd.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie alle sterkte toe, bij het verwerken van dit verlies.
Wij zullen zijn stem missen op de band. Moge hij ruste in vrede.

Namens het bestuur en leden van de afdeling Amersfoort,
J.H.A. Warnitz (PA3ESB)1986
Silent Key (in memoriam)

Op 17 april 1986 is van ons heengegaan

OM JAN WILLEM KRAMER (PD0LAI)

op de leeftijd van 63 jaar.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON afd Amersfoort
GG d’ Arnoud (PA3BIX)Silent Key (in memoriam)

Op maandag 8 december overleed op de leeftijd van 52 jaar

HENK PETERS (PA0FAS)

Wij kennen Henk als iemand die altijd opgewekt was en graag zijn hobbyplezier met vrienden deelde.
In het begin was dat met de leden van de moonbouncegroep PA6MB. De laatste jaren was PI4AMF vaak vanuit zijn gastvrije shack actief, waarbij Henk altijd de seinsleutel bediende.
Henk was een bekwaam technicus, die heeft meegewerkt aan het slagen van veel experimenten. Een aantal firsts op VHF en UHF waren door zijn toedoen mogelijk.
Ook als secretaris van onze afdeling zijn wij Henk veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw Anneke en zijn kinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Namens alle vrienden en het bestuur van VERON afdeling Amersfoort
PA3BIX en PE1DSW1982
Silent Key W.H.L. Seckel (PIM) (PA0SEC - DA2SH)

Donderdag 14 januari 1982 overleed zeer plotseling onze medeamateur, medebestuurslid, docent techniek en morse inspirator jota, maar vooral onze vriend PIM. Zijn zeer deskundige, warm-menselijke inzet is voor velen een stimulans geweest van onze hobby iets moois te maken. Zijn ham-spirit en vakkennis zullen wij trachten uit te dragen.
Ook tijdens zijn driejarig verblijf te München was hij regelmatig met ons in contact, daarna sinds october vorig jaar weer direct paraat op twee meter en zelfs op tien meter FM. Dinsdag 19 januari hebben wij afscheid van hem genomen. Pim werd slechts 50 jaar.
Wij wensen zijn echtgenote de kracht dit verlies te kunnen dragen.
Hij ruste in vrede.

Namens zeer velen,
Jan Over (NL-4405 / PA2JHO)


1980
Silent Key (in memoriam)

Na een korte ziekte hebben wij op 23 juli 1980 verloren

OM WILL VAN DONGEN (PA2PWD, ex PK4BH)

Will is nog onlangs 84 jaar geworden, wat hij temidden van zijn gezin mocht meemaken, ook zijn zoon was hiervoor uit VK land overgekomen. Will was tot 1 ½ maand voor zijn overlijden dagelijks actief op 0,7-2meter en vooral HF. Hij had "a good fist for keying" en had zeer vele vrienden over de gehele wereld. Zowel deze, als de ex-PK groep en de OT groep zullen hem node missen.
Moge zijn vrouw Jane, kinderen en kleinkinderen troost vinden in de herinnering aan een groot man.

Namens afd. Amersfoort,
Jan Over (PA2JHO)1978
Silent Key (in memoriam)

Het bericht dat op 21 maart 1978

OM MARINUS VAN DEN BRINK (PA0BRI)

is overleden, in de leeftijd van 50 jaar, heeft ons allen diep getroffen.
Rien behaalde in het voorjaar van 1975 de C-machtiging en was daarna vrijwel dagelijks op 2 meter te horen. Maar zijn streven was het behalen van de A-machtiging, er ging dan ook bijna geen dag voorbij zonder CW-oefeningen.
Helaas is voor Rien het Silent Key aangebroken. Wij missen in Rien een fijne collega die altijd voor iedereen die zijn hulp nodig had klaar stond.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens de VERON Afdeling Amersfoort,
Evert Koetsier (PA0TMA)
Voor uw medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk,
ons betoond na het overlijden van mijn geliefde man en
onze lieve vader en opa

MARINUS VAN DEN BRINK (PA0BRI)

betuigen wij u onze welgemeende dank.

W. v. d. Brink - Schimmel
Kinderen en kleinkinderen

Barneveld, mei 1978 Kampstraat 10


1977
Silent Key OM G.A.H. Schaftenaar (PE1AVE)

Met ontsteltenis las ik het verscheiden op 17 december 1977 van Bert Schaftenaar, 61 jaar oud, in de krant. De leegte die een dergelijk bericht achterlaat dringt pas goed tot je door als je je realiseert dat hij er niet meer is.
Bert was al vele jaren een gewaardeerd lid van de VERON, eerst van de afdeling Arnhem, en later Amersfoort.
Hij was een knutselaar pur sang, maakte zelf zijn spoeltjes, asjes en knopjes en van een onmogelijk stuk metaal een fraai kastje. Hij was lang in het buizentijdperk blijven hangen en kon moeilijk een sprong naar de transistor en tot het IC maken, maar de vechter Bert ging deze moeilijke zaken niet uit de weg. Zo behaalde hij op eigen kracht de C-machtiging met de call PE 1 AVE en probeerde toen zijn eigen 2 meter set te maken om uiteindelijk contacten te leggen met andere amateurs.
De radiohobby bood hem de mogelijkheid om de moeilijkheden van alle dag even te kunnen vergeten, om even bij te tanken en er de volgende dag weer tegen te kunnen.
Als mens toonde hij een warme genegenheid voor zijn medemens. Vanuit een diep doorleefd geloofsleven vond hij makkelijk woorden van troost en opbeuring en was aldus een steun voor velen. Zij die van die steun mochten profiteren zullen zijn gemis des te intenser beseffen.
Zijn lieve vrouw Mien en jonge dochter Judith alsmede de overige familieleden worden veel kracht en sterkte toegewenst.
Dat hij moge rusten in vrede.

Jules Kannemans (PE0JKA)Beste familie, vrienden en relaties,
Het was overweldigend zoals U allen met ons meegeleefd hebt bij
het plotselinge heengaan van mijn man en onze vader

BERT SCHAFTENAAR (PE1AVE)

Veel steun en bemoediging heeft het ons gegeven en een gevoel dat
God's goedheid door mensen tot ons kwam.
Wij willen U allen daarvoor hartelijk danken.

W. Schaftenaar - Vermeulen
   Ineke en Gerard
   Wim en Jacqueline
   Judith

Amersfoort, januari 1978
Daam Fockemalaan 82

Zoekt u andere overlijdensberichten?
Deze zijn terug te vinden op de 1999/1978 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 pagina's.VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)