VERON a03
home    archief    bibliotheek    historisch overzichtSilent Key 2012

Silent Key (in memoriam)

Op 11 februari 2012 is op 61-jarige leeftijd zeer plotseling overleden

OM WILLEM POLHOUT (NL 10330)

Willem was in de 80-er en 90-er jaren een actief lid binnen onze afdeling. Hij ontplooide veel energie in de luisteramateursectie van de afdeling. Altijd samen met tijdgenoten (allen NL-ers) en allemaal actief met het beluisteren van alle banden. Tijdens contesten en velddagen: altijd was Willem erbij en verzette hij binnen die club heel veel werk.
Ook nam Willem zitting in het afdelingsbestuur. Hij behartigde de belangen van de luisteramateurs, verzorgde de afdelings- materialen en coördineerde het uitlenen van deze spullen. Daarnaast waren er de vele avonden waarin er gestudeerd werd voor de Novice machtiging, maar dat heeft voor Willem helaas niet tot een licentie mogen leiden. De laatste jaren was Willem wat minder actief met de hobby. Wij bewaren aan Willem mooie herinneringen. Hij blijft in onze gedachten en wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitterSilent Key (in memoriam)

Op maandag 23 januari is overleden, na een lange strijd met elke keer weer nieuwe moed en een geweldige kracht om verder te gaan

SITA KELDER-KEPPEL, XYL van Rob Kelder (PA0KEL)

Wij kenden Sita als een markante persoonlijkheid, een warme vrouw met ook haar geheel eigen kijk op het leven, altijd samen met Rob aanwezig op tal van radio-evenementen, de VERON Pinksterkampen, al vanaf het prille begin waren zij samen aanwezig . Altijd met een kwinkslag en een oergezellige avond bij de tent, dan werd er een boom gezocht of er viel er gewoon een om, zodat we een prachtig kampvuur hadden, een mooi glas rode wijn erbij en de verhalen kwamen los. Ik zie en hoor nog haar schaterlach, als de moppen verteld werden. Ook had zij een heel eigen hobby, het fotograferen van alle niet opvallende kleine kunstuitingen van de natuur om ons heen, zij kon dit op verbluffende wijze op de gevoelige plaat krijgen. Wie wel eens bij hen thuis kwam kon dit dan aanschouwen langs de wanden in de woning al dat moois, nu als een mooi teken van haar leven. Wij zullen haar missen, maar we gaan verder en zullen op de komende Pinksterkampen het over je hebben, want een Pinksterkamp zonder jou kan eigenlijk niet. We nemen Rob mee en zullen in dankbaarheid het glas heffen op jou warme en gezellige persoonlijkheid lieve Sita, rust nu maar uit van al die strijd.

Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) SportelSilent Key (in memoriam)

Op zondag 18 maart 2012 is op 58-jarige leeftijd overleden

OM WIM BEEKMAN (PA3AGZ)

Na een langdurige ziekte heeft Wim de ongelijke strijd verloren. Een strijd met hoop op genezing en tegenslagen.
Wim was een gedreven Radiozendamateur. Al in zijn vroege jaren had hij het verlangen om verre oorden te ontdekken. Tijdens zijn schoolgang op de Zeevaartschool droomde hij van een radiofunctie aan boord van een van onze grote koopvaarders. Zover is het nooit gekomen: Wim
kwam aan wal te werken. De radio bleef wel zijn aandacht trekken en hij behaalde dan ook vrij snel de A-machtiging.
Ook de interesse voor radio aan boord van grote schepen bleef bestaan. Het resulteerde in een grote verzameldrift voor alles wat daarmee verwant was. Wim wist dan ook alles van de inrichtingen van de radiohutten en antennesystemen aan boord. Als er een open dag aan boord van zo’n schip was dan ging Wim er op af.
Ook de diverse radio-expedities volgde hij op de voet. Als dan later een filmverslag uitkwam dan bestelde Wim de video of DVD en zo bouwde hij een lijvige videotheek op van al deze DX-pedities.
Toen hij ziek werd, ging zijn aandacht alleen uit naar beter worden. Hij wilde graag weer naar het DNAT in Bad Bentheim gaan, waar hij een graag geziene gast was.
In Wim verliezen we een bevlogen Radiozendamateur met een groot hart voor de nautische wereld en alles wat er mee samenhangt. We zullen zijn aanwezigheid missen. Wim: je strijd is nu gestreden, je mag rusten. Wij wensen je een goede laatste reis: dat het geluid van de golven je mag begeleiden.
Onze gedachten gaan uit naar je kinderen en je trouwe metgezel Hennie. We wensen hen alle kracht en sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitterSilent Key (in memoriam)

Op 20 maart 2012 is overleden

OM BART STOFFELSEN (PA2KWB)

Ik kende Bart al uit de 70-er jaren, een zeer actief Radioamateur op de HF-banden met een groot antenne park op zijn grondgebied in Voorthuizen. Hij had er de ruimte voor en er werd dan ook flink wat draad uitgespannen, ook verticals waren daar opgesteld, zo kwam het natuurlijk dat zijn naam bekend was over de hele wereld.
Hij had ook een prachtige call, die al snel omgedoopt werd tot “PA 2 Kilo Witte Bonen”. Met deze bijnaam was hij dan ook alom bekend, zowel op de radio, als ook in het gewone gesprek, dan ging het altijd over ”Bart 2 Kilo Witte Bonen”.
Met zijn grote rijzige gestalte kon je hem niet over het hoofd zien en je kon er altijd terecht voor raad en daad, zeker als het over eindtrappen ging, daar wist Bart wel raad mee.
De laatste jaren is het wat stil geworden, we zullen zijn bijzondere kijk op de hobby gaan missen, Bart is 77 jaar geworden.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen, dat hij moge rusten in vrede.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitterSilent Key (in memoriam)

Op 22 april 2012 is overleden ons afdelingslid en oud-secretaris

OM Bob Manheim (PA0BT)

Bob mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken en overleed aan de gevolgen van een longontsteking.
In 1947 werd hij secretaris van de VERON afdeling Amersfoort. De liefde voor Azië zat in zijn bloed. In de periode 1959 - 1961 werkte hij bij Philips India met als woonplaats Calcutta. Ook na zijn werk heeft hij er veel gereisd - met name in India en Thailand - en lezingen gegeven. Hij woonde er met zijn toenmalige echtgenote, zijn dochter en zoon.
Doordat Bob’s gezichtsvermogen achteruit ging is op zeker moment de radiohobby op een laag pitje komen te staan. In 2007 heeft Bob binnen onze afdeling nog wel een presentatie gegeven over "antennestand", zijn zelfbouw antenne-indicator aangevuld met verhalen uit de "oude doos". Zijn echtgenote, met wie hij 57 jaar gelukkig getrouwd is geweest, begeleidde hem toen.
Met Bob verliezen we een radioamateur van het eerste uur. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met het verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON Amersfoort (A03),
Hilde Sportel-Jansen (PA3EKW), afdelingsvoorzitterSilent Key (in memoriam)

Op 27 april 2012 is op 78-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid

OM RINUS ESVELD (NL13132)

Rinus was al heel lang geïnteresseerd in de radiohobby, getuige de verhalen die hij mij in de loop van de tijd vertelde, maar hij vond het wel een moeilijke liefhebberij.
Ik weet niet meer precies wanneer het was dat ik hem voorstelde lid van onze vereniging te worden, nadat hij een HF- en een FM-ontvanger had aangeschaft en ook wat aan zelfbouw ging doen. Dankzij zijn wil en doorzettingsvermogen ontstonden er zo onder andere een actieve-antenne voor HF uit de ‘Electuur’, enkele interfaces om digitale modes via de PC te kunnen ontvangen,
meerdere antenne-tuners en een dipool-antenne. Hij beluisterde vrijwel dagelijks de Amersfoortse repeater PI3AMF en was een zeer trouw meeschrijver van het Telexbulletin, dat tien jaar lang via dezelfde repeater onder de verenigingscall PI4AMF op de dinsdagavonden werd uitgezonden en altijd meldde hij zich telefonisch aan. Tegelijkertijd speelde de computer ook een rol. Zo’n apparaat werd niet gekocht, maar uit onderdelen samengesteld. In die XT- en AT-tijd met DOS als OS hebben we, al samenwerkend, heel veel geleerd en werden er vanzelfsprekend boeken aangeschaft, die een dieper inzicht verschaften in het besturingssysteem en de hardware.
Toch was deze man een zeer bescheiden mens, die ongaarne op de voorgrond trad. Zo bezocht hij ooit eenmaal een verenigingsavond, maar van een herhaling kwam gewoon niets, waardoor slechts weinigen hem kenden.
De laatste jaren had hij wat zijn gezondheid betreft keer op keer pech door allerlei ongelukjes die hem overkwamen, omdat hij, vanwege een been-handycap, nogal eens onderuit ging, maar desondanks steeds weer opkrabbelde, totdat een ernstige ziekte hem trof en hem fataal werd.
Ik bewaar aan de vele jaren dat we contact hadden, zowel op technisch vlak, als persoonlijk, goede herinneringen aan hem en wens zijn XYL Wil, kinderen en overige familie sterkte en kracht om het verlies te verwerken.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
Henk Teubler (PA1HT)Silent Key (in memoriam)

De afdeling heeft kennisgenomen van het overlijden op 13 juli 2012 van ons afdelingslid

OM JAAP VAN GELDER (NL612).

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Hieronder vindt u een memoriam dat zijn broer heeft geschreven voor het Electron van november 2012.

Namens leden en bestuur van de VERON Amersfoort (a03),
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretarisOp 13 juli is overleden

OM JAAP VAN GELDER (NL612).

Jaap, mijn broer, was een fervent luisteramateur. Dit gaat terug naar de jaren 60. We woonden toen op Curaçao. Daar werd geluisterd naar de Wereldomroep. Dit groeide uit tot het luisteren naar andere omroepstations. Er werden rapporten gestuurd. Door contact met een lokale radioamateur werd ook op de amateurbanden geluisterd. Dit allemaal toen nog met omroepontvangers in AM. We deden toen veel samen.
Jaap ontwikkelde zich echter mentaal niet goed. Trok zich vaak terug. Uiteindelijk adviseerden artsen mijn ouders om Jaap naar Nederland te sturen voor behandeling.
In Nederland bleef hij actief. Met een kortegolftransistorradio en simpele antennes luisterde hij fanatiek op de banden. Hij werd VERON-lid en vroeg een NL-nummer aan. Hij bouwde preselectors om de ontvangers gevoeliger en selectiever te maken. Zijn interesse ging uit naar de lagere banden: 80, 40 en 160 m. Een keer won hij de eerste prijs in een SLP-contest. Hij stuurde rapporten naar DX-press.
Het duurde even voor er een diagnose gesteld was. Dit bleek schizofrenie te zijn. In die tijd was daar nog weinig over bekend. Toen ik uiteindelijk met mijn ouders naar Nederland terug kwam is hij weer thuis komen wonen. Wel vervreemdde hij steeds meer van ons. Op een gegeven moment moest hij opgenomen worden in een inrichting. Hier is hij niet meer uitgekomen. Wel hielden we contact over de hobby. Wekelijks belde hij wat hij zoal gehoord had.
Hij had een moeilijk leven, maar de hobby gaf hem de mogelijkheid om ergens voor te gaan en dat deed hij met hart en ziel.
Hij ruste in vrede.

Jos van Gelder (PA3ANF) 

Zoekt u andere overlijdensberichten?
Deze zijn terug te vinden op de 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 pagina's.


VERON HOOFDSITE

LID WORDEN?

Tot 18 jaar kost het
lidmaatschap van de VERON
inclusief Electron magazine,
maar € 19,00 per jaar!


CONTACT

Correspondentieadres:

VERON
Postbus 1166
6801 BD ARNHEM

of stuur een
email naar onze
afdelingssecretaris

© Copyright - VERON Amersfoort (a03)